Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › Program AKTION (Česká republika - Rakousko)

Program AKTION (Česká republika - Rakousko)

Program AKTION podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

I. Individuální - stipendia
(1) Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia do 35 let
- pro studenty Mgr. a PhD. programů na přípravu Dp. a Dis.
- pro VŠ učitele na krátkodobé výzkumné pobyty
- uzávěrka: 15. 3. pro žádosti na ZS a 31. 10. pro žádosti na LS
(2) Stipendia a výzkumný pobyt pro VŠ učitele do 60 let
- pouze na 1 měsíc
- uzávěrka: 15. 4. a 30. 11.
(3) Stipendia pro zpracování disertační práce v tandemu
- 1 student z ČR a 1 z Rakouska, do 35 let
- 1 - 5 měsíců v jednom akad. roce (celková doba projektu je až 2 roky) a žádost o stipendium musí být součástí návrhu projektu)
- uzávěrka: 15. 4. na následující 2 roky
(4) Habilitační stipendia pro postdoktorandy
- 6 měsíců
- na zpracování habilitační práce
- do 10 let po obhajobě práce disertační
- uzávěrka: 15. 3.

Další podrobnosti zde.

II. Institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru.  Podporovány jsou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, jsou do nich zapojeni mladí badatelé a které mají vyhlídky na další podporu z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).
Termíny pro podávání projektů: 15. dubna, 15. září a 30. listopadu.

Další podrobnosti zde.

Zpráva o činnosti za rok 2016 zde.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze