Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › Program Kreativní Evropa

Program Kreativní Evropa

 

Program Kreativní Evropa poskytuje dotace v programovém období EU 2014-2020. Projekty jsou určeny pro země EU, kandidátské země, Švýcarsko a další. Lze dofinancovat z dotačního programu MK ČR či dalších zdrojů mimo zdroje EU. Prosíme o zamyšlení se nad projektovými záměry pro tento dotační titul během podzimu. Nad konkrétními projekty by pak OVVP společně s řešiteli jednalo s kanceláří Kreativní Evropy ČR.

Více informací o projektu Kreativní Evropa a aktualitách se dozvíte zde.

Dílčí program KULTURA

I. Výzvy na podporu Projektů evropské spolupráce s uzávěrkou každoročně 1. středu v říjnu. Jde o podporu mezinárodních (celoevropských) výstav, výměn, festivalů, oběh evropské literatury apod.

Projekty jsou financovány dle své velikosti ve dvou kategoriích:

  • Kategorie 1 – zahrnují vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se sídlem minimálně ve třech různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa - Kultura. Vedoucí nebo jeden z partnerů musí mít sídlo v zemi zapojené do programu.

Max. dotace 200 000 Eur, tedy 60 % způsobilého rozpočtu.

  • Kategorie 2 − Projekty spolupráce většího rozsahu: zahrnují vedoucího projektu a nejméně pět dalších partnerů se sídlem v minimálně šesti různých zemích.

Max. dotace 2 miliony Eur, tedy 50 % způsobilého rozpočtu.

Maximální délka projektu (období způsobilosti) činí u obou kategorií projektů 48 měsíců.

Informační leták s více informacemi naleznete zde.

II. Granty na literární překlady

  • Kategorie 1 – dvouleté projekty: Trvají nejvýše dva roky a sestávají z překladu a propagace 3 – 10 způsobilých beletristických děl způsobilých cizích jazyků.

Max. dotace 100 000 Eur, tedy 50% způsobilého rozpočtu. Každoroční výzva s uzávěrkou 1. středu v únoru.

  • Kategorie 2 – rámcové dohody o partnerství: Žádost o rámcovou dohodu o partnerství musí obsahovat akční plán založený na dlouhodobé strategii pro překlad, distribuci a propagaci 5 – 10 způsobilých beletristických děl.

Specifické jednoleté granty nesmí přesáhnout 100 000 euro.

Uzávěrka je v roce 2016 z února přesunuta na polovinu dubna.

Informační leták s více informacemi naleznete zde.

III. Evropské platformy

Dotace pro podporu rozvoje a propagace nových talentů a pohybu uměleckých děl na nadnárodní úrovni.

Max. dotace 500 000 Eur, tedy 80% způsobilého rozpočtu. Výzva s uzávěrkou 1. středu v říjnu.

Informační leták s více informacemi naleznete zde.

Dílčí program MEDIA

– specifický program v rámci kreativní Evropa zaměřený na film: Projekty na podporu filmové distribuce, vývoj filmů/podpora producentů, propagace/festivaly, vzdělávání profesionálů, práce s publikem a další.

Více informací o tomto programu naleznete na této stránce.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze