Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › Rozvojové projekty na AMU

Rozvojové projekty na AMU

Cílem rozvojových programů je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru MŠMT a jeho Aktualizaci pro daný rok. Rozvojové programy se vyhlašují ve dvou okruzích - jako Institucionální programy (IP) a Centralizované rozvojové programy (CRP).


CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2017

Vyhlášení rozvojových programů pro VŠ na rok 2017 naleznete zde.


CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2016

Závěrečné zprávy projektů:

Vyhlášení oponentního řízení AMU

Přehled všech CRP schválených MŠMT v roce 2016 naleznete zde.

Vyhlášení rozvojových programů pro VŠ na rok 2016 naleznete zde.

 

CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2015

Závěrečné zprávy projektů:

Seznam vybraných výstupů naleznete zde.

Seznam vybraných výstupů naleznete zde.

Vyhlášení oponentního řízení AMU

Přehled všech CRP schválených MŠMT v roce 2015 naleznete zde.

Vyhlášení rozvojových programů pro VVŠ na rok 2015 naleznete zde.


CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2014

Závěrečné zprávy projektů:

Seznam vybraných výstupů naleznete zde.

Seznam vybraných výstupů naleznete zde.

Vyhlášení oponentního řízení AMU
Přehled všech CRP schválených MŠMT v roce 2014 naleznete zde.
Vyhlášení rozvojových programů pro VVŠ na rok 2014 naleznete zde.


CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2013

Závěrečné zprávy projektů:

 • CSM 10 - Prolínání kultur a inspirace v umění - mobilita pedagogů a studentů jako základ spolupráce se zahraničními školami
 • C 24 - Společná příprava a prezentace studentských závěrečných prací
 • CSM 29 - Postdoktorské rezidence jako podpora výzkumných a pedagogických týmů AMU s akcentem na mladé pedagogy II
 • C 1 - Podpora excelence a rozvoj mechanismů vzájemného srovnávání v oborech múzických umění (dříve projekt Festivaly a přehlídky AMU a JAMU)
 • Vyhlášení oponentního řízení AMU
  Přehled všech CRP schválených MŠMT v roce 2013 naleznete zde.
  Vyhlášení rozvojových programů pro VVŠ na rok 2013 naleznete zde.


  CENTRALIZOVANÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2012

  Závěrečné zprávy projektů:

 • C 2 - Festivaly a přehlídky AMU a JAMU
 • C 75 - Společná příprava a prezentace studentských závěrečných prací
 • CSM 91 - Postdoktorské rezidence jako podpora výzkumných a pedagogických týmů AMU s akcentem na mladé pedagogy
 • C 1 - Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012
 • Vyhlášení oponentního řízení AMU
  Přehled všech CRP schválených MŠMT v roce 2012 naleznete zde.
  Vyhlášení rozvojových programů pro VVŠ na rok 2012 naleznete zde.

  © 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze