Projektová soutěž AMU

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMU V ROCE 2018

Vyhlášení Projektové soutěže pro rok 2018. Celé znění včetně harmonogramu soutěže najdete ZDE.

1.            Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 6/2015 a jeho Dodatkem č. 1.

2.            Pro rok 2018 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 nebo 2 roky a pro postdoktorandské projekty* s dobou řešení 1 rok.

3.            Rozpočet projektu nesmí v roce 2018 přesáhnout u krátkodobých projektů 500.000 Kč, u postdoktorandských projektů 100.000,-Kč.

4.            Finanční zajištění soutěže

Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude v roce 2018 činit max. 2 mil. Kč.**

5.            Harmonogram soutěže:

•              3. 10. 2017 - vyhlášení soutěže;

•              19.10.2017, 13 h - informační seminář, registrace na karolina.kotnourova@amu.cz

•              16. 11. 2017 v 15 h - uzávěrka pro podávání přihlášek

•              v týdnu 4.- 8.12. 2017 - zasedání fakultních grantových komisí; (doporučující hodnocení)

•              mezi 11.- 20.12. 2017 - 1. zasedání Grantové komise AMU;

•              22.12. 2017 - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ projektu ev.  přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2017 a dle výše přidělené institucionální podpory AMU na rok 2018);

•              cca 23.2. 2018 - 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2018;

•              do konce února 2018 - zveřejnění výsledků.

•              do 11. 1. 2019 - odevzdání Závěrečných zpráv o řešení jednoletých projektů a dílčích zpráv u dvouletých projektů

6.            Publikační aktivity

Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 31. března 2018 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

7.            Propagace

Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

FORMULÁŘE K PROJEKTOVÉ SOUTĚŽI*:

PRO NOVÉ ŽADATELE:

PRO STÁVAJÍCÍ ŘEŠITELE:

PRO PROJEKTY S PLÁNOVANÝMI PUBLIKAČNÍMI VÝSTUPY:

Po vyplnění lze formulář automaticky odeslat na email grantovému referátu fakulty ke kontrole. Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu.

Formuláře navíc nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro další (průběžné a závěrečné zprávy): tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších zpráv, nemusíte ji však využít a další zprávy můžete vyplnit ručně.

* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

DALŠÍ DOKUMENTY:

   Projektová soutěž AMU v roce 2017

   Projektová soutěž AMU v roce 2016

   Projektová soutěž AMU v roce 2015

   Projektová soutěž AMU v roce 2014

   © 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze