SGS 2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÝSLEDKY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE AMU

na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu v roce 2011

 

reg. číslo

řešitel

název projektu

rozhodnutí

GK AMU

SV11/D1 Prof. Vostrý V+V činnost v rámci specifického výzkumu na vysokých školách 605 000 Kč
SV11/D2 Mgr. Zich Autorství - pokračování 386 300 Kč
SV11/D3 MgA. Jiřička Od radioartu k hudebnímu divadlu 42 000 Kč
SV11/D4 MgA. Tejnorová Rešerše a studium materiálů a divadelní metody Gob Squad a Rimini Protokoll 78 750 Kč
SV11/D5 MgA. Žurakowska Hudební struktura jako rovnocenná složka divadelní interakce scénických komponentů 96 900 Kč
SV11/D6 MgA. Černíková URPOP mezi divákem divadelním a divákem anonymním 61 000 Kč
DAMU CELKEM 1 269 950 Kč
SV11/F1 Mgr. Pospiszyl Processing 1.0, výuková publikace 77 400 Kč
SV11/F2 Mgr. Mazanec Manifesty pohyblivého obrazu II. 370 000 Kč
SV11/F4 E. Rosenzveig Camera Altera 88 700 Kč
SV11/F5 doc. Jícha ČESKÁ KAMERAMANSKÁ ŠKOLA 100 000Kč
SV11/F6 PhDr. Bregant CINEMARAIN - BARMA 300 000 Kč
SV11/F7 Ing. Klodner Melodie městského fraktálu 74 000 Kč
FAMU CELKEM 1 010 100 Kč
SV11/H1 doc. Mgr. Bartoň Výzkum funkce a možností orchestrálního zvuku v multimediální tvorbě 400 000 Kč
SV11/H2 MgA. Burešová Systém tanečního vzdělání v Japonsku 120 000 Kč
SV11/H5 Mgr. MgA. Indráková Tanec v současném státě Izrael a v životě židovského obyvatelstva na našem území 111 600 Kč
SV11/H6 prof. Kurz Skladatelské myšlení a jeho aktuální formy - teoretická reflexe 200 000 Kč
SV11/H8 Mgr. MgA. Němcová Příprava instrumentalisty s psycho-fyziologického hlediska 50 000 Kč
SV11/H9 Mgr. MgA. Opavská Rozhovory s předními osobnostmi současného českého tance 57 000 Kč
SV11/H12 MgA. Slezáková Capoeira: brazilský fenomén a jeho evropská podoba 32 000 Kč
SV11/H13 Mgr. MgA. Rataj, Ph.D. Komorní tvorba vybraných českých skladatelů po roce 1980 129 700 Kč
HAMU CELKEM 1 100 300 Kč

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze