SGS 2013

Řešitelé projektů SGS v roce 2013 se řídí výnosy rektora, které byly v platnosti v době přidělení finančních prostředků na jejich projekt: Výnos rektora č. 9/2009 a Výnos rektora č. 5/2010; pouze pokud chtějí žádat o přidělení finačních prostředků i na rok 2014, musejí odevzdat Závěrečnou zprávu již do 15. 1. 2014.

Administrativní zajištění SGS:

Kategorie:
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze