Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › Vzdělávací nadace Jana Husa

Vzdělávací nadace Jana Husa

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje v rámci svého programu pro vysoké školy každoročně grantovou soutěž a stipendijní soutěž s uzávěrkou obvykle k 30. 6.. Stipendium i grant jsou určeny pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku.

Grant Husovy nadace zaměřen na podporu svobodného bádání, rozvíjejího neaplikované humanitní, společenskovědní a příbuzné obory.

Více informací zde.

Stipendium Husovy nadace je určeno na podporu bádání doktorandů, začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků a na usnadnění jejich vstupu do pedagogického a vědeckého života.

Více informací zde.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze