Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › Zaměstnanci a kontakty

Zaměstnanci a kontakty

Zaměstnanci Oddělení pro vědu, výzkum a projekty

Doc. PhDr. Filip Suchomel, PhD., Prorektor pro vědu, výzkum, rozvoj a PR
tel. 234 244  505, filip.suchomel@famu.cz
Místnost 3011

Ing. Leona Juřičková, Podpora uměleckých a rozvojových projektů na AMU: Centralizované rozvojové projekty (CRP), Operační programy, Grantová podpora pro umělecké projekty, Mezinárodní spolupráce v oblasti umění.
tel. 234 244 509, leona.jurickova@amu.cz
Místnost 3007

Ing.arch. Karolína Kotnourová, Podpora vědy a výzkumu na AMU: Projektová soutěž AMU, Studentská grantová soutěž AMU, RIV, GAČR, NAKI, Online databáze odborných časopisů.
tel. 234 244 517, karolina.kotnourova@amu.cz
Místnost 3007

Mgr. et Mgr. Tereza Petáková, manažerka referátu vnějších vztahů a propagace
tel. 234 244 530, tereza.petakova@amu.cz
Místnost 3006

 

Centrum pro doktorská studia AMU

Mgr. Jan Jiřík Ph.D., jan.jirik@amu.cz , cds.amu.cz/

 

Věda a granty na jednotlivých fakultách

DAMU
doc. Mgr. Jaroslav Provazník, proděkan pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost
Ing. Lucie Krůtová, administrativní zajištění vědecké a grantové agendy
tel. 234244287, lucie.krutova@damu.cz

FAMU
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum
Silvie Demartini, administrativní zajištění vědecké a grantové agendy
tel. 234244306, silvie.demartini@amu.cz

HAMU

MgA. Irvin Venyš, PhD., proděkan pro pedagogickou a uměleckou činnost, vědu a výzkum
Ing. Kamila Mikešová, administrativní zajištění agendy interních grantů (Projektová soutěž, Studentská grantová soutěž), tel.: 234244130, kamila.mikesova@hamu.cz
Ing. Andrea Zíková, administrativní zajištění agendy externích grantů

 

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze