Nacházíte se zde: Úvod Pro absolventy

Přidat položku typu Absolvent

Dokument pro správu informací o absolventech.

Příjmení v době studia.
. .
Zadejte ulici a číslo domu.V případě více studií na AMU uveďte údaje o prvním ukončeném na AMU.
Pracovní pozice.
Co můžete nabídnout Akademii, jejím studentům, absolventům and příznivcům.
Vložte svou fotografii, velikost souboru nesmí přesáhnout 2MB.

Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů Akademií múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 12, Praha 1, ve smyslu ustanovení §5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat pro účely evidence absolventů výše uvedené vysoké školy. Správa a zpracování osobních údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v předchozí větě.


Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Zároveň potvrzuji správnost mých osobních údajů.

  Listen to audio for this captcha
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze