Nacházíte se zde: Úvod Pro absolventy › Souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů

Souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů

Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů Akademií múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 12, Praha 1, ve smyslu ustanovení §5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat pro účely evidence absolventů  výše uvedené vysoké školy. Správa a zpracování osobních údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v předchozí větě.

Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Zároveň potvrzuji správnost mých osobních údajů.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze