Nacházíte se zde: Úvod Pro studenty

Pro studenty

Přehled základních informací pro studenty AMU.

Studijní informační systém (KOS)

Vstup do studijního informačního systému KOS je na adrese http://kos.amu.cz


Studijní plány

Informace o vyučovaných předmětech a studijních plánech můžete najít zde:

Nabíka modulové a mimořádné výuky (tento způsob výuky používá především FAMU) najdete zde: Modulová a mimořádná výuka

Nabídku jednorázových akcí (používá především HAMU) nejdte zde: Jednorázové akce

Harmonogram akademického

Harmonogram obsahuje všechny společné studijní události Akademie múzických umění v Praze (AMU).

Jednotlivé fakulty mají harmonogram dále rozpracovaný.

  Výběr ze základních studijních předpisů

  Veškeré vnitřní předpisy, výnosy, směrnice a opatření najdete na stránce Předpisy.

  Stipendia

  Celoškolsky jsou přiznávána tato stipendia:

  Jednotlivé fakulty mohou udělovat další druhy stipendií.

  Poplatky

  Informace o poplatcích spojených se studem najdete ve Směrnici prorektorky pro studijní záležitosti a uměleckou činnost č. 2/2017, o poplatcích spojených se studiem
  V případě odvolání použijte formulář Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku se studiuem

  Poplatky za nadstandardní administrativní úkony jsou stanoveny výnosem rektora č. 1/2015.

  Bakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP)

  Veškeré informace o vysokoškolských kvalifikačních pracech (bakalářských, diplomových a disertačních) najdete na stránkám věnovaných VŠKP

  Studentské průkazy

  Podrobnosti o studentkých průkazech (s možností ISIC licence) jsou na stránkách věnujícím se průkazům AMU

  Studijní informace fakult

  Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách jednotlivých fakult:

  Celoškolská pracoviště:

  © 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze