Nacházíte se zde: Úvod Pro studentyBakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP) › Odevzdání

Co je třeba udělat, než chci odevzdat svoji hotovou práci k obhajobě

1)      Odevzdat minimálně dva (přesně si zjistěte počet na své fakultě) tištěné exempláře písemné části práce a to v předepsané vnitřní i vnější úpravě (pokyny a vzory jsou vystaveny na webu AMU).

2)      Odevzdat záznam tj. úplný text této písemné práce na srozumitelně označeném CD ROM a v JEDNOM souboru. Obsah musí být zcela totožný s tištěnou verzí !

3)      Pokud to stanovuje předpis fakulty, odevzdat také záznam praktické části práce (umělecké dílo, interpretační výkon apod.), nejlépe na CDR, DVD .

4)      Vyplnit ve  Studijním informačním systému KOS všechny stanovené údaje o všech částech své práce, tedy zvlášť o písemné a zvlášť o praktické nebo umělecké.

Tyto údaje se vyplňují i v případě, že praktickou/uměleckou práci  neodevzdáváte zaznamenanou na nosiči (např. přestože koncert apod. není nahrán). Vyplnit je třeba všechny údaje o díle a jeho provedení tj. zapsat všechny herce, skladby atd.!

Návody a nápovědy jsou přímo v systému KOS.

5) Vytisknout z KOS a odevzdat dva podepsané exempláře Rámcové licenční smlouvy (pokud jste tak již neučinili dříve).

6)      Dále vytisknout z KOS pro každou samostatně odevzdávanou práci příslušnou přílohu Licenční smlouvy opět ve dvou exemplářích, podepsat ji a odevzdat na katedře.

 

5. 1. 2010

 

Nahoru

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze