Nacházíte se zde: Úvod Pro studentyBakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP) › Pro katedry

Pomůcka k vyplnění formulářů VŠKP v KOS pro pracovníky kateder

Pomůcka k vyplnění formulářů VŠKP v KOS

pro pověřené[1] pracovníky AMU

 

Založení nové práce

Záznam nové práce vytvoříte výběrem jednoho z nabízených tlačítek, podle typu zakládané práce. Pro volbu správného typu formuláře můžete použít tuto pomůcku.

 

Jak vyplnit jednotlivá pole:

 

Název – pravidla pro tvorbu a zápis, včetně příkladů viz zde.

 

Autor – zadáno v KOS

Datum narození autora VŠKP – zadáno v KOS

Osoby podílející se na vedení VŠKP- výběr z nabídky

 

Osoby podílející se na oponování VŠKP – výběr z nabídky

 

Datum vytvoření / odevzdání či podání VŠKP

Zapisuje se obvykle datum odevzdání práce k obhajobě ve tvaru DD-MM-RRRR.

Příklad: 05-07.2007

V případě provedených výkonů (pedagogický výstup, koncert, hrané představení) se zde zapisuje datum konání.

Jméno přidělované hodnosti - zadáno z KOS

Typ studijního programu - zadáno z KOS

Studijní program – zadáno z KOS

Studijní obor - zadáno z KOS

akt. 9. 4. 2010                                                                Iva Horová[1] Pověřené osoby stanovuje vedoucí katedry nebo studijní proděkan viz Výnos rektora č. 4/2009, čl. 4.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze