Tvorba

Typy prací
Jak psát text
Jak správně vytvořit název práce
Práce s textovým editorem
Číslování, např. od strany 5 :-)
Na první listy VŠKP se čísla stránek netisknou, ale do číslování jsou zahrnuty. Zde je návod jak postupovat, když chcete začít tisknout čísla např. až na páté straně.
Závazné vzory pro vnější úpravu VŠKP
Převod do formátu pdf
Formáty pro VŠKP
Doporučené formáty souborů
Etika psaní odborného textu a jak citovat
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze