Nacházíte se zde: Úvod Pro studentyBakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP)Tvorba › Jak správně vytvořit název práce

Jak správně vytvořit název práce

Jak správně vytvořit název práce a jak jej správně zapsat do KOSu

I. Vytváření názvu textové práce:

Při vymýšlení názvu (a již při výběru tématu) své textové tj. písemné práce myslete na to, že:

-        název musí být stručný, výstižný

-        měl by obsahovat jednoznačné výrazy a slovní spojení

-        každý by měl z názvu pochopit, co se jím myslí

-        název by měl pokud možno obsahovat odbornou terminologii daného oboru

-        označení typu práce (bakalářská, magisterská apod.) NENÍ nikdy součástí názvu !

-        na konci názvu se nepíše tečka

-        vytvořte název gramaticky správně tak, abyste v něm nemuseli zbytečně používat pomlčky, závorky apod. (viz příklady dále)

-        nepožívejte v něm také žádné jiné zvláštní znaky

-        jména osobností vždy rozepisujte celým jménem

 

Zápis do KOSu:

-        pro zápis názvu do KOSu se nepoužívá grafická úprava, která je jinak závazná pro tištěnou verzi (tj. zvýrazněná písmena, verzálky apod.)

-        do KOSu se musí název zapsat obsahově přesně ve stejném znění, jaké bude později uvedeno na titulním listě

-        pro případný podnázev je v KOSu vyhrazeno samostatné pole ! (zatím co na titulním listě se podnázev obvykle odlišuje graficky, nebo se zapisuje po dvojtečce)

-        podnázev se vždy zapisuje na začátku s malým písmenkem, ale vždy s ohledem na gramatická pravidla příslušného jazyka (např. názvy děl, jména osob apod.)

 

Nezapomeňte název přeložit do anglického jazyka!

Překlad názvu do anglického jazyka by měl být adekvátní názvu v českém jazyce, ale měl by být gramaticky správně, nikoli slovo od slova !

 

Příklady a časté chyby při zápise do KOSu:

Špatně: PETR EBEN : ROZBOR KOMORNÍHO DÍLA.

-> Správně: Rozbor komorního díla Petra Ebena

 

Špatně: Diplomová práce: vývoj černobílé fotografie.

->Správně: Vývoj černobílé fotografie

 

Špatně: Inscenace John Sinclair – výtvarné řešení.

-> Správně: Název: Inscenace John Sinclair

Podnázev: výtvarné řešení

 

Špatně: Kompletní výtvarné řešení inscenace: Jan Werich Lakomá Barka

-> Správně: Kompletní výtvarné řešení inscenace Jana Wericha „Lakomá Barka“

 

Špatně: Digitální kamera RED ONE a problematika digitálních snímacích formátů

-> Správně:Digitální kamera Red One a problematika digitálních snímacích formátů

 

Špatně: Film a média /komunikační strategie celovečerního filmu v médiích/

-> Správně: Název: Film a média

Podnázev: komunikační strategie celovečerního filmu v médiích

 

Špatně: Giacomo Puciini : „Turandot“, kompletní scénografické řešení

-> Správně: Kompletní scénografické řešení opery G. Pucciniho Turanodt“

 

Špatně: František Benda: Koncert e moll : doba „zlatého věku flétny“

-> Správně: Dobra zlatého věku flétny

Podnázev: koncert e moll F. Bendy

 

II. Netextové tj. praktické nebo umělecké práce

 

Pro zápis do KOSu je třeba dodržovat některá pravidla. Ne všechny údaje mohou být součástí názvu, který je zejm. v případě mnoha interpretovaných děl potřeba vytvořit obecně.

 

Koncerty:

Interpretované skladby se do názvu nepíší! Zapište podle následujícího schematického vzoru:

Příjmení, Jméno_:_bakalářský koncert

 

Herecká, režijní, operní režie, dirigentská role, choreografie apod. v případě že jde o JEDNO konkrétní dílo:

Název díla_:_herecká role

Název díla_:_režijní role

Název díla_:_nastudování a dirigování opery

Název díla_:_choreografie

Apod.

Opět nepoužívejte v názvu zbytečně závorky, uvozovky apod.

 

Dirigentská aj. role v případě, že interpretujete více děl:

Příjmení, Jméno_:_absolventský koncert

Skladba:

Uveďte název skladby.

Film – různé role:

Název filmu_:_role

Např:

Bába_:_scénář a režie

Fotografie, soubory fotografií

a) pokud fotografie nebo soubor nemá konkrétní název:

Příjmení, Jméno_:_soubor fotografií na téma …

 

b) v případě jedinečného názvu

Jaro_:_soubor fotografií

Apod.

Pedagogické výstupy, demonstrace, projekty

Příjmení, Jméno_:_ pedagogický výstup

Příjmení, Jméno_:_režijní práce ve studiu

Příjmení, Jméno_:_scénografický návrh ke hře Maryša

Apod.

 

Nebo u jedinečných názvů:

Špatně: Návštěva salonní společnosti 19. století (Dílna se studenty gymnázia)

-> Správně:Návštěva salonní společnosti 19. století_:_dílna se studenty gymnázia

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze