Nacházíte se zde: Úvod Pro studentyBakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP)Tvorba › Typy prací

Typy prací

Každý student musí odevzdat textovou závěrečnou (bakalářskou, diplomovou nebo disertační) práci. V některých případech odevzdává ještě zaznamenané nebo nezaznamenané umělecké dílo nebo umělecký výkon. Pro přehlednost jsou ve studijním systému KOS označeny velkými písmeny A až E takto:

  • "A" Textová práce (povinná pro každého studenta)
  • "B" Hra, scénář, fotografie, soubor fotografií, pedagogoický výstup....
  • "C" Film, videozáznam
  • "D" Interpretační výkon (taneční, herecký...)
  • "E" Skladba, notový zápis díla

-----------------------------------------------

 

Podrobnější popis viz tato pomůcka

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze