Nacházíte se zde: Úvod Pro veřejnost a média

Informace pro veřejnost a média

Kontakt pro média:
Mgr. et Mgr. Tereza Petáková
telefon: + 420 234 244 530
e-mail: tereza.petakova@amu.cz

Základní informace o orgánech AMU (rektor, akademický senát, umělecká rada, správní rada a další) jsou uvedeny v rubrice Vedení AMU

Informace o volných místech, konkurzech, výběrových řízeních, veřejných zakázkách a dalším jsou uvedeny na úřední desce rektorátu AMU

Předpisy AMU, jako jsou vnitřní předpisy, výnosy rektora, organizační řád a jiné jsou v rubrice předpisy

Informace o umělecké činnosti neleznete zejména na stránkách jednotlivých fakult, tj. DAMU, FAMU a HAMU

Vyhledávání osob na AMU (pedagogové a zaměstnanci)

Vyhledávání studentů AMU

Telefonní seznam důležitých stanic

 

Tiskové zprávy a fotografie

 

Udělené doktoráty honoris causa

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze