Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně

Rektorátní novinky

Rektorátní novinky
Pozvánka na zasedání Akademického senátu AMU.
Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání za zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 24. 4. 2017, od 18:00 v zasedací místnosti rektorátu.
AMŮžem! – večer pro sdílení rozpracovaných uměleckých projektů studentů AMU
Přijďte ve čtvrtek 27. dubna od 18 hodin na DAMU. Prezentujte svůj rozpracovaný nebo plánovaný umělecký projekt, získejte zpětnou vazbu od kolegů, inspirujte sebe i jiné. Najděte ty správné spolupracovníky pro svůj projekt z řad dalších studentů AMU. Nebo naopak, vyslechněte si prezentace a připojte se k projektu, který vás zaujme.
Prof. Noemi Zárubová Pfeffermannová obdržela zlatou medaili AMU
Prof. Noemi Zárubová Pfeffermannová převzala 7. dubna 2017 zlatou medaili AMU během slavnostního koncertu z cyklu Ti nejlepší v Sále Martinů na HAMU. Oceněna byla za zásluhy o rozvoj Hudební a taneční fakulty AMU ve funkcích proděkanky HAMU a prorektorky AMU, které vykonávala s invencí, rozhledem, potřebným nadhledem, svědomitostí i osobní obětavostí.
Barunka is leaving – divadelní esej o paměti a zapomínání v divadle DISK
Babiččin byt, ve kterém se skrývají dávné vzpomínky. Drolící se mysl. Ozvěny minulosti. A ticho. Třetí ročník katedry alternativního a loutkového divadla vstupuje do divadla DISK autorskou inscenací Barunka is leaving. Premiéra 13. dubna 2017 od 19:30 v divadle DISK.
Zasedání Akademického senátu AMU dne 20. 3. 2017
Sbližování metodologií na Divadelní fakultě AMU
Divadelní fakulta AMU ve dnech 24.–26.3.2017 uspořádala spolu s partnerskou londýnskou divadelní školou Rose Bruford College ke světovému dni divadla mezinárodní sympozium s názvem Slovo na S: Sbližování metodologií. Tématem sympozia bylo dědictví K.S. Stanislavského a proměny jeho metody v dílech jeho následovníků v průběhu 20. století se zvláštním důrazem na výchovu k herectví. Sympozia se zúčastnilo více než 60 předních odborníků z celého světa.
BEZEDNO. VILÉM FLUSSER A UMĚNÍ v Galerii AMU
Výstava „Bezedno. Vilém Flusser a umění“, která je k vidění v Galerii AMU od 5. dubna do 7. května 2017, představuje život a myšlení jednoho z nejvýznamnějších pražských rodáků a intelektuálů 20. století. Kombinací vzácných archivních dokumentů a uměleckých projektů propojuje výstava Flusserův soukromý i profesionální život, poznamenaný několika emigracemi, s jeho myšlenkami, texty, rozhovory a uměleckými spolupracemi.
Kurzy Kateřiny Kněžíkové a Marka Pinzowa na HAMU (25.–26.3.2017)
Během minulého víkendu se na HAMU konaly interpretační kurzy, které vedla Kateřina Kněžíková, sólistka Národního divadla v Praze a především absolventka Hudební a taneční fakulty AMU. Na kurzy se přihlásily studentky z HF JAMU, HAMU a dalších škol. Kateřina Kněžíková odpověděla studentce produkce Michaele Mochnáčové na pár otázek – přečtěte si rozhovor.
Agnieszka Holland převzala 23. března čestný doktorát Akademie múzických umění v Praze
Proslulá polská režisérka a scenáristka Agnieszka Holland ve čtvrtek 23. března převzala čestný titul doctor honoris causa Akademie múzických umění v Praze. Předáním stvrzujícího diplomu a zlaté medaile AMU vyvrcholilo slavnostní zasedání Umělecké rady AMU, které se uskutečnilo v Sále Martinů v Lichtenštejnském paláci za účasti významných hostů.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu AMU.
AMU přechází na nový jednotný vizuální styl
Nový vizuální styl je dílem grafiků Martina Strnada a Filipa Heyduka z renomovaného grafického studia Heyduk, Musil & Strnad. Je založen na charakteristické hravé typografii v kombinaci s fotografiemi. Pracuje s PROSTOREM a kompozicí a v souladu se skládáním liter v logotypu vyjadřuje TVOŘIVOST studentů všech tří fakult AMU.
NAMU vydalo druhý díl rozsáhlé monografie Jana Němce
Druhý díl rozsáhlé monografie Jana Němce sleduje jeho život a tvorbu od roku 1974, kdy odešel do exilu, až do režisérovi smrti v roce 2016. Kniha je tak věnována etapě života a práce ve Francii, Německu, USA, Švédsku a Velké Británii i období po návratu do vlasti v roce 1989.
Výstava Working knowledge v Galerii AMU
Výstava současných studentů a absolventů třídy TransArts na vídeňské Vysoké škole umělecko-průmyslové se zaměřuje na selhávání komunikace, ať už v kontextu dialogu, překladu, či neschopnosti správného výkladu. K vidění je v Galerii AMU do 26. března 2017.
V malé řadě edice Disk právě vyšla kniha "Projít ohněm: Život a smrt Jana Husa"
Edzard Schaper, švýcarský autor polského původu, píše o Janu Husovi. Na základě podrobného studia historických materiálů vzniká 550 let od Husova upálení v roce 1965 komorní rozhlasové drama. Po dalších takřka 50 letech se textu ujímá mladý švýcarský režisér a adaptuje jej pro divadelní inscenaci, kterou v roce 2008 uvede s profesory a studenty Freiburské univerzity. O čtyři roky později, 6. a 7. července 2012, jsou v Kostnici uvedeny úryvky z inscenace formou scénované procházky městem a při pamětním shromáždění u Husova kamene.
Zítra si povíme
Divadlo DISK uvede světovou premiéru autorské inscenace studentů katedry alternativního a loutkového divadla DAMU "Zítra si povíme". Jak se popasovat s demokracií v každodenním životě? Jak si zachovat svou individualitu a zároveň nepůsobit destruktivně pro kolektiv? To zjistíte na premiéře 24. února 2017 nebo při některé z repríz v DISKu.
Výnos rektora č. 2/2017
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2017/2018.
Rektor AMU doc. Jan Hančil převzal jmenovací dekret na druhé čtyřleté funkční období
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová předala 9. února 2017 z pověření prezidenta republiky Miloše Zemana jmenovací dekret na druhé čtyřleté funkční období rektorovi Akademie múzických umění v Praze doc. Janu Hančilovi.
DRAW YOU INSIDE – nová výstava v Galerii AMU
Výstava mezinárodního ateliéru Very Anxious z pražské UMPRUM je zaměřena na problematiku kresby. Vidět ji můžete v Galerii AMU od 7. do 24. února 2017.
Centrum pro doktorská studia AMU spustilo nový web
Na novém webu Centra pro doktorská studia AMU aktuálně najdete kromě sylabů 2 kurzů pořádaných Centrem v letním semestru také výzvu k předkládání abstraktů pro květnový 4. ročník doktorandské konference Teritoria umění (uzávěrka 10. 3.) a informace o možnostech financování krátkodobých zahraničních badatelských pobytů pro doktorandy (nejbližší uzávěrka 28. 2.).
Výběrové řízení na pozici ředitele divadelního studia DISK
Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze zastoupená děkankou Mgr. et MgA. Doubravkou Svobodovou vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele divadelního studia DISK. Lhůta pro podávání přihlášek je do 16. 3. 2017.
Veletrh pražských veřejných vysokých škol
Osm pražských veřejných vysokých škol pořádá již druhý ročník veletrhu studijních příležitostí pro středoškoláky. Ve čtvrtek 2. února 2017 v Karolinu Univerzity Karlovy budou školy prezentovat své studijní programy a obory.
Směrnice prorektorky pro mezinárodní záležitosti č. 1/2017
Vyhlášení programu na podporu mezinárodních krátkodobých mobilit studentů doktorských studijních programů AMU v roce 2017
Nová kniha edice DISK
Ve velké řadě edice Disk právě vyšla kniha Divadelním ředitelem 1945–1950: Jiří Frejka na Vinohradech
Bratři Gregorini obdrželi bronzové medaile AMU
Bratři Bedřich a Jindřich Gregorini převzali 19. ledna 2017 na DAMU bronzové medaile AMU. Oceněni byli za významnou a dlouholetou pedagogickou činnost, zejména za rozvoj katedry produkce DAMU.
存储
Klauzurní výstava Centra audiovizuálních studií FAMU představuje volné práce ze zimního semestru z tvůrčí dílny Martina Blažíčka. Dílna se zaměřuje na pohyblivý obraz a reflexi současného světa. Výstava je k vidění v Galerii AMU od 19. do 25. 1. 2017
Zápis ze zasedání AS AMU č. 1/2017 ze dne 9. 1. 2017
Zápis ze zasedání AS AMU č. 4/2016 ze dne 19. 12. 2016
Směrnice kvestora č. 1/2012 dodatek č. 5
o cestovních náhradách
Výsledek hlasování o návrhu na jmenování rektora AMU pro období 2017–2021
Akademický senát Akademie múzických umění v Praze v tajném hlasování navrhl doc. Jana Hančila na jmenování rektorem pro volební období 2017–2021.
Výnos rektora č. 1/2017
kterým se upravují poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem
KONCEPCE KANDIDÁTA NA REKTORA AMU 2017–2021 doc. MgA. Jana Hančila
Sdělení k volbě rektora AMU na období 2017–2021
Workshop se světovou balerinou Dariou Klimentovou na HAMU
Na katedře tance HAMU proběhl workshop se světovou britskou balerinou českého původu. Kromě výuky techniky klasického tance vedla seminář a diskuzi o svých pedagogických zkušenostech na Royal Ballet School, osnovách, metodice a o školském systému výuky tance a dále např. o rekvalifikačním systému v Británii, o repertoáru na světových baletních scénách a význačných osobnostech baletního světa.
PF 2017
Přejeme vám veselé svátky a šťastný nový rok!
Pedagogové AMU Ivan KUSNJER a Pavel MAREK byli jmenováni profesory
Noví profesoři a profesorky převzali jmenovací dekrety od ministryně školství 19. prosince 2016. Do nejvyšší vědecko-pedagogické hodnosti byli jmenováni také pedagogové Ivan KUSNJER z HAMU pro obor Hudební umění se zaměřením Zpěv a Pavel MAREK z FAMU pro obor Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Režie.
Ve velké řadě edice Disk právě vyšly překlady Zeamiho traktátů Poučení hercům
Více na stránkách casopisdisk.amu.cz v rubrikách Edice Disk - Velká řada
Zemřel skladatel Karel Husa
Ve věku 95 let zemřel ve středu 14. prosince 2016 hudební skladatel Karel Husa, autor desítek výjimečných skladeb, které byly v reprezentativním nastudování uváděny po celém světě. V roce 2000 obdržel mistr čestný doktorát Akademie múzických umění v Praze.
Zasedání AS AMU dne 19. 12. 2016.
Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 19. 12. 2016 od 17:000 v zasedací místnosti rektorátu.
Konkurz na obsazení místa Ředitel Nakladatelství AMU (NAMU)
Rektor Akademie múzických umění v Praze vypisuje konkurz na obsazení místa Ředitel Nakladatelství AMU (NAMU).
Divadlo DISK uvede světovou premiéru autorské inscenace PAVILON
Institut postkorozní flory a fauny vás zve na unikátní expozici. Vědec Tomas L.B. se svým kolegou a nejlepším přítelem Jeffem K. vyvíjejí nové druhy. Vytvářejí umělý potravinový řetězec, jehož zástupce můžete vidět v sezóně 2016/17 v prostorách divadla DISK. Komentovaná krmení, cvičení. Krmení betonem. Premiéra autorského projektu studentů Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU se koná 16. prosince 2016 od 19:30.
Od neděle 11. 12. 2016 / 11:00 je síť AMU v plném provozu.
Od neděle 11. 12. 2016 / 11:00 je síť AMU v plném provozu, kromě aplikace WebMailer, kterou dodavatel ještě zprovozňuje.
Výnos rektora č. 12/2016
Na pondělí dne 9. 1. 2017 vyhlašuji při příležitosti volby rektora AMU od 15:00 hodin rektorské volno (platí pouze pro akademickou obec AMU). Shromáždění akademické obce proběhne dne 9. 1. 2017 od 15:00 hodin v Sále Martinů, Malostranské náměstí 258/13, Praha 1.
Výnos rektora č. 11/2016
Na pátek 23. prosince 2016 vyhlašuji rektorské volno.
Výnos rektora č. 10/2016
Kariérní řád akademických a vědeckých a výzkumných pracovníků Akademie múzických umění v Praze
Podání návrhů na kandidáty na jmenování rektora pro funkční období 2017 - 2021 bylo uzavřeno.
Trojnásobný držitel Oscara za kameru Vittorio Storaro navštíví FAMU a obdrží Zlatou medaili AMU
Světoznámý kameraman Vittorio Storaro se v pátek 2. prosince od 10:00 hod setká s akademickou obcí FAMU. Setkání bude tlumočeno do češtiny a je otevřeno široké veřejnosti. Odpoledne pak převezme v Městské knihovně z rukou rektora Jana Hančila Zlatou medaili AMU – nejvyšší ocenění školy, které rektor uděluje významným českým i mezinárodním odborníkům a umělcům.
Animovaný film Jana Sasky z FAMU je v užším výběru na Oscara
Happy End, černá komedie o smrti se šťastným koncem Jana Sasky z FAMU, se dostal do užšího výběru deseti filmů kandidujících na Oscara za nejlepší krátký animovaný film. Gratulujeme!
JAN SÁGL – OBRAZY Z PODZEMÍ. FILMY 1971-74
Galerie AMU představuje čerstvě zrekonstruovanou filmovou tvorbu předního českého fotografa Jana Ságla. Dokumentární filmy z prostředí undergroundu a několik výjimečných autorských výtvarných filmů doplní scénografické a výtvarné práce Ságla pro The Plastic People of the Universe a The Primitives Group. Komentovaná prohlídka výstavy s Janem Ságlem a s kurátorem Martinem Blažíčkem proběhne ve čtvrtek 15. prosince od 18 h v Galerii AMU.
Směrnice kvestora č. 4/2016
Organizační zajištění školení v oblasti BOZP a PO zaměstnanců a studentů AMU
Koncert proti totalitě - 17. listopadu na HAMU
Koncert proti totalitě, který se letos koná již třetím rokem, není jen oslavou 27. výročí „Sametové revoluce“, ale také připomínkou Mezinárodního dne studentstva, který vznikl po tragických událostech 17. listopadu 1939. Studenti, absolventi a pedagogové HAMU interpretují díla skladatelů, kteří prožili své životy v totalitních režimech nebo byli vystaveni různým formám bezpráví v průběhu 20. století. Koncert se uskuteční 17. listopadu 2016 od 19:30 v Sále Martinů na HAMU. Vstup volný.
Směrnice kvestora č. 3/2016
Zajištění požární bezpečnosti při sváření a provádění prací s nebezpečím vzniku požáru pro činnosti provozované v objektu Kolej a učební středisko, ul. Hradební 7, 110 00 Praha 1
Směrnice kvestora č. 2/2016
Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, odborné přípravy preventistů požární ochrany a školení obsluhy místa pro ohlášení požárů
FAMUFEST – soutěžní přehlídka tvorby studentů FAMU
Tématem letošního ročníku je láska. Přijďte se zamilovat do snímků studentů FAMU a bohatého doprovodného programu. Vedle projekcí se můžete těšit na koncerty, přednášky, masterclasses, výstavy, divadelní představení a mnohem víc. 33. FAMUFEST se uskuteční od 23. do 27. listopadu 2016.
Divadlo DISK uvede hru Kamarádi
Jakub a Mája, Lenka, Petr a Monika a Marek a Babeta a láska, sex, přátelství, štěstí a smůla, vzlety i pády, lásky a rozchody a tajemství kolem nás... Divadlo DISK uvede poslední absolventskou inscenaci 4. ročníku herectví katedry činoherního divadla DAMU. Hra o mladých a nejen pro mladé má premiéru 18. listopadu 2016.
Zápis ze zasedání AS AMU č. 3/2016 ze dne 17.10.2016
Oslavy Dne vzniku samostatného Československa
Dne 28. října oslavili rektoři a další zástupci vysokých škol spolu se studenty Den vzniku samostatného Československa položením kytice u sochy TGM na Hradčanském náměstí. Akce se zúčastnili mimo jiné i ministryně školství a předseda AV ČR.
Vyjádření AS AMU k společnému prohlášení čtyř vrcholných představitelů ČR
AS AMU se připojuje ke kritice společného prohlášení čtyř vrcholných představitelů ČR ohledně setkání s dalajlámou, vítá návrh rektora Univerzity Palackého v Olomouci prof. J. Millera, M.A., Ph.D. na ocenění pana Jiřího Bradyho, důrazně protestuje proti neustálým útokům presidenta republiky ČR M. Zemana na demokratické svobody a jeho zneužívání moci a svěřené funkce a vyzývá akademickou obec k účasti na připravovaném shromáždění na Staroměstském náměstí 28. října 2016.
Usnesení AS AMU na zahájení výběru kandidáta na jmenování rektora AMU pro funkční období 2017 - 2021
Zápis ze zasedání Umělecké rady AMU dne 13. 10. 2016
DISK uvede inscenaci Jiřího Adámka "skončí to ústa" vycházející z experimentální poezie 60. let
Divadlo DISK uvede v sobotu 22. října 2016 premiéru druhé absolventské inscenace studentů herectví katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v režii Jiřího Adámka. Autorský divadelní projekt nazvaný skončí to ústa vychází z české i zahraniční experimentální poezie šedesátých let a osciluje mezi pohybovým, hudebním a výtvarným divadlem.
Zasedání AS AMU dne 17. 10. 2016 v 17:00 v zasedací místnosti rektorátu.
Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, v pondělí 17. 10. 2016.
Akademický senát DAMU vyhlašuje dne 6. října 2016 volbu na kandidáta na funkci děkana DAMU
Návrh kandidáta na funkci děkana může podat každý člen akademické obce DAMU s písemným souhlasem navrhovaného. Návrhy se podávají písemně místopředsedkyni AS DAMU na sekretariát děkana DAMU (AS DAMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1) a elektronicky na adresu e.salzmann@seznam.cz do 9. listopadu 2016.
AMU vyhlašuje nový ročník grantových soutěží pro studenty a pedagogy
Byla vyhlášena Studentská grantová soutěž a Projektová soutěž pro rok 2017. Studenti a pedagogové AMU mohou zasílat své projekty do poloviny listopadu 2016. Výsledky soutěží budou oznámeny na konci ledna 2017. Více informací o soutěžích naleznete na webových stránkách Oddělení pro vědu, výzkum a projekty.
Na AMU v Praze byl slavnostně zahájen akademický rok 2016/2017 vysokých škol ČR
Slavností události, která se uskutečnila 29. září v Sále Martinů, se zúčastnili předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství Stanislav Labík, předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer, rektoři a emeritní rektoři vysokých škol, akademická obec AMU a další vzácní hosté.
Nová výstava v Galerii AMU představí dílo manželů Johnsonových
Výstava Zrození filmové divočiny představí fotografické dílo manželů Martina a Osy Johnsonových a přiblíží dobu 20. let minulého století, kdy se zrodila analogie mezi lovem se zbraní a „lovem beze zbraně“. Byla to totiž právě fotografie, která se začala vymezovat vůči vyhrocenému sportovnímu lovu a která zároveň položila základy současné definice divočiny. Vernisáž: pondělí 3. října 2016 v 18 h
Právě vyšla kniha Jany Cindlerové Dramaturgie her Karla Čapka.
Kniha věnovaná dramaturgickým rozborům pěti her Karla Čapka (Loupežník, RUR, Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka) vznikla ze dvou podnětů, které spolu úzce souvisejí. Tím prvním je autorčino přesvědčení o vrcholné kvalitě, kterou má české divadlo ukryto v dramatické tvorbě Karla Čapka – a ze které přitom netěží, ze které se netěší, kterou se nepyšní...
Na HAMU se koná kontrabasový kongres Bass2016Prague
Několikadenní setkání kontrabasistů z celé Evropy, které probíhá na HAMU od 20. do 25. září 2016, nabízí řadu koncertů, workshopů a master classes pro profesionální i amatérské hudebníky z oblasti klasické a jazzové hudby.
Skladba studenta HAMU se umístila v prestižní soutěži v Paříži
Zvuková kompozice Princezna se železnou maskou studenta skladby Martina Klusáka slavila úspěch na prestižní soutěži Phonurgia Nova v Paříži. V kategorii Pierre Schaeffer Discovery se umístila společně se čtyřmi dalšími skladbami autorů do 30 let.
Divadlo DISK uvádí současnou britskou hru POMONA
Divadlo DISK uvede v české premiéře hru mladého britského dramatika Alistaira McDowalla Pomona. Režie textu, který objevuje na jevišti zřídka vídaný hororový žánr, se ujme režisér Jan Holec, absolvující na katedře činoherního divadla DAMU. Třetí absolventská inscenace 4. ročníku herectví činoherního divadla bude mít premiéru 16. září od 19:30 v divadle DISK.
Výnos rektora č. 9/2016
kterým se upravují ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU
Velký úspěch čerstvé absolventky HAMU, vynikající hornistky Kateřiny Javůrkové
Čerstvá absolventka HAMU, vynikající hornistka Kateřina Javůrková, uspěla v prestižní Mezinárodní interpretační soutěži ARD v Mnichově. Ve finále čtyřkolové soutěže s 41 účastníky, do kterého se kromě ní dostali tři hornisté z Francie a Německa, získala druhou cenu, o kterou se podělila s německým hornistou Markem Gruberem. První cena udělena nebyla. Gratulujeme!
FINAL FOTO FAMU 2016
Zveme vás na novou výstavu Final Foto FAMU 2016. Absolventské práce studentů bakalářského a magisterského programu na Katedře fotografie FAMU můžete vidět od 13. do 25. září 2016 v Galerii AMU na Malostranském náměstí.
Výnos rektora č. 8/2016
o poplatku za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.
Výnos rektora č. 7/2016
o používání průkazů na Akademii múzických umění v Praze
CALL FOR PAPERS – studentská konference Interpretace soudobé hudby
V posledních letech je často diskutován problém výzkumu na uměleckých vysokých školách. Kde je hranice uměleckého díla a uměleckého výzkumu? Jaké metody práce s materiálem volit? Jak zpracovat výsledky svého výzkumu? Jak své výsledky prezentovat? Tyto otázky si kladou především studenti magisterských a doktorských interpretačních programů – a jim je tato studentská konference věnována.
The Hollywood Reporter zařadil FAMU mezi 15 nejlepších filmových škol světa
Filmová a televizní fakulta AMU patří podle známého amerického média na seznam TOP 15 International Film Schools. Dalšími, které se do výběry zařadily, jsou například školy v Sydney, Beijingu, Římě nebo Paříži.
Výnos rektora č. 6/2016
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2016, jímž je zároveň vyhlášen její plán na všech fakultách a složkách
Snímek Furiant studenta FAMU získal nominaci na studentského Oscara
Krátký snímek Furiant režiséra a studenta FAMU Ondřeje Hudečka má další mezinárodní úspěch. Po vítězství na prestižním festivalu v Sundance a na festivalu Palm Springs ShortFest se nyní dostal do nominací na studentského Oscara. Ocenění uděluje americká Akademie filmového umění a věd za absolventské snímky.
Upgrade webového emailového systému AMU
Během servisního pátku a následného víkendu 30. - 31.7.2016 bude probíhat upgrade webového emailového systému AMU ( https://mail.amu.cz/ ). Týká se pouze zaměstnanců. V této době může dojít k několika výpadkům v rozsahu jednotek minut.
Odstávka aplikace iFIS a školení o změnách
ve dnech 26. 7. až 28. 7. 2016 (od 16.00 hod. 26. 7.) dojde k odstávce sw iFIS a k instalaci verze 11.14.
Zemřel významný loutkářský výtvarník a dlouholetý pedagog DAMU Pavel Kalfus
S hlubokou lítostí oznamujeme, že v pátek 8. července 2016 zemřel ve věku 74 let docent Mgr. Pavel Kalfus, významný loutkářský výtvarník a dlouholetý pedagog katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 14. 7. 2016 v 15:20 v malé obřadní síni krematoria ve Strašnicích.
Letní výstava Jiné vize CZ (2007–2015) v Galerii AMU
Obsáhlá bilanční výstava, která bude od 13. 7. – 4. 9. k vidění v prostorách Galerie AMU, představí celkem 90 českých audiovizuálních děl na pomezí filmu, animace a videa. Vystavená díla představují kurátorské výběry uplynulých devíti let soutěže Jiné vize, kterou pořádá olomoucká kulturní platforma PAF.
NAMU vydává monografii Jaroslava Šedy Viktor Kalabis
Nakladatelství AMU v Praze vydává monografii Jaroslava Šedy Viktor Kalabis, obsáhlý a komplexní pohled na život a dílo jednoho z nejvýznamnějších českých komponistů 2. poloviny 20. století.
Filmy studentů, absolventů a pedagogů FAMU na festivalu ve Varech
51. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je tu! Nenechte si ujít filmy studentů, absolventů a pedagogů naší filmové a televizní fakulty FAMU.
Festival Jazzové nádvoří
Ve dnech 28. a 29. června 2016 rozezní od 16 hodin nádvoří Lichtenštejnského paláce jazzová hudba. Festival Jazzové nádvoří představí to nejlepší z jazzových kateder pražské HAMU a brněnské Hudební fakulty JAMU. Vstup volný.
Zápis ze zasedání AS AMU č. 2/2016 ze dne 9.6.2016
Pedagogové AMU Jaroslav Brabec a Jaroslav Tůma byli jmenováni profesory
Kameraman, režisér a dlouholetý pedagog FAMU Jaroslav Brabec a varhaník a pedagog na Katedře klávesových nástrojů HAMU Jaroslav Tůma jsou novými profesory. Jmenovací dekrety slavnostně předala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová 21. června 2016 v pražském Karolinu.
CASting Off – klauzurní výstava Centra audiovizuálních studií FAMU
Výstava, která je k vidění od 23. června do 3. července 2016 v Galerii AMU, shrnuje práce vybraných studentů za uplynulý rok. Projekty, na kterých studenti pracují v rámci dílen pod vedením Georgije Bagdasarova, Martina Blažíčka, Miloše Vojtěchovského a Michala Kindernaye, reagují na specifický prostor galerie a prezentaci současného umění obecně.
Výstava klauzurních prací katedry scénografie DAMU
Klauzurní práce studentů katedry scénografie jsou k vidění v divadle DISK do 16. června. Výstava představuje i práce studentů bakalářského studia a studentů magisterských ateliérů scénografie, kostýmu a masky a filmové a televizní scénografie.
Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze hledá nového kolegu na pozici PR/Produkce
Zasedání AS AMU dne 9. 6. 2016 v 17:00 v zasedací místnosti rektorátu.
Výnos rektora č. 5/2016 o rektorském volnu.
Na pondělí 4. července 2016 vyhlašuji rektorské volno pro studenty, pedagogy a zaměstnance Akademie múzických umění v Praze.
FOTO FAMU 2016: Diplomky a klauzury
Výstava, která je k vidění od 7. do 16. června 2016 v Galerii AMU, představí nejaktuálnější práce studentů Katedry fotografie FAMU, vybrané ve spolupráci s vedoucími jednotlivých ateliérů.
Usnesení 136. zasedání Pléna České konference rektorů
Plzeň, 2. 6. 2016
AMUMUMU PARTY
Přijďte oslavit 2. června 70. narozeniny Akademie múzických umění v Praze. Těšit se můžete na jazz, pantomimu, Live Cinema a DJs. Zváni jsou všichni studenti, pedagogové, zaměstnanci, absolventi a přátelé AMU.
Cenu Marka Ravenhilla má Divadlo DISK a režisér Adam Svozil
Inscenace Rituální vražda Gorge Mastromase divadla DISK v režii Adama Svozila dostala cenu Marka Ravenhilla. Ocenění pojmenované po britském dramatikovi se udílí za nejlepší českou divadelní inscenaci nového dramatického textu. Porota vybrala z více než sedmdesáti loňských premiér.
Zemřel malíř, scénograf a emeritní rektor AMU prof. Jaroslav Malina
S lítostí oznamujeme, že dne 14. května 2016 navždy odešel prof. Jaroslav Malina, malíř, scénograf a emeritní rektor Akademie múzických umění v Praze. Zemřel náhle uprostřed práce na přípravách výstavy maleb z posledních let. Čest jeho památce.
Zlatá medaile AMU pro Jaromíra Kallistu
Významný producent a dlouholetý pedagog FAMU Jaromír Kallista převezme v pondělí 16. května 2016 Zlatou medaili AMU.
Ohlédnutí za úspěšnou konferencí Teritoria umění 2016
Ve středu 18. května se uskutečnil 3. ročník doktorandské konference českých uměleckých škol, který pořádala Akademie múzických umění v Praze. Doktorandi z AMU, UMPRUM, AVU a JAMU přednesli své příspěvky z oblasti filmových studií, historie fotografie, kunsthistorie, divadelní vědy či sociologie umění. Podívejte se na fotogalerii.
COLLABORATIVE EXHIBITION EXCHANGE
Galerie AMU představí v květnu 2016 fotografie a videa diplomantů Katedry fotografie a filmu newyorské Tisch School of the Arts. Výstava se koná ve spolupráci s Katedrou fotografie FAMU, jejíž studenti budou vystavovat své práce zase v Gulf and Western Gallery Tisch School of the Arts, New York University.
Průlet Třemi sestrami v DISKu
Divadlo DISK uvede v pondělí 2. května 2016 druhou absolventskou inscenaci studentů třetího ročníku herectví a čtvrtého ročníku režie-dramaturgie katedry činoherního divadla. Téměř TŘI SESTRY jsou zkrácenou verzí Tří sester Antona Pavloviče Čechova.
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze