Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Hubert Hermans - přednáška na DAMU

Hubert Hermans - přednáška na DAMU

Katedra autorské tvorby a pedagogiky - Ústav pro výzkum a studium autorského herectví - DAMU zvou na přednášku, diskusi a workshop na téma Teorie Dialogického Já a Dialogické jednání s vnitřním partnerem:
Hubert Hermans - přednáška na DAMU

Zkoumání nečekaných setkání

které povedou Hubert Hermans, Ph.D holandský psycholog, emeritní profesor Radboud University of Nijmegen, vědecký ředitel International Institute for the Dialogical Self, autor teorie Dialogického Já

&

Agnieszka Hermans-Konopka, Ph.D

 

10. a 11. 12. 2012 na DAMU

 

Program zahrnuje:

1) Úvodní přednášku, Teorie Dialogického Já: Jakou roli hraje Já v dialogické společnosti mysli a jak může být toto poznání využito v koučování a poradenství, kterou povede Hubert Hermans, Ph.D.

2) Otevřenou diskuzi: Setkání Teorie Dialogického Já s Dialogickým jednáním s vnitřním partnerem, kterou povede: Hubert Hermans, Ph.D, Agnieszka Hermans-Konopka, Ph.D., spolu s pedagogy a studenty Katedry autorské tvorby a pedagogiky, DAMU.

3) Workshop: Kompoziční práce s identitou a emocemi, kterou povede Agnieszka Hermans-Konopka, Ph.D, spoluautorka, spolu s Hubertem Hermansem, titulu Dialogical Self Theory: Positioning and Counter-Positioning in a Globalizing Society. Všechny akce jsou zdarma přístupné široké veřejnosti po předchozí registraci (na adrese níže) uskutečněné do 3. prosince 2012. Přednáška, diskuze a workshop budou vedeny v anglickém jazyce.

 

Pro více informací včetně podrobného programu, anotací prezentací, etc., navštivte www.damu.cz/zahranici/dialogical-self-and-iwip-meet a/nebo pro registraci prosím kontaktujte: Alexander Komlosi, alexander.komlosi@damu.cz, mob. +420 776 072 092

DAMU, Karlova 26, Praha 1, 116 65

 

Department of Authorial Creativity and Pedagogy

Institute for the Research and Study of Authorial Acting and

Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU)

 

cordially invite you to

 

Dialogical Self Theory and

(Inter)acting with the Inner Partner:

Exploring Unexpected Meetings

 

a lecture and workshop series led by

 

Hubert J.M. Hermans, Ph.D

Dutch psychologist, professor emeritus Radboud University of Nijmegen, Scientific Director of the International Institute for the Dialogical Self,

creator of Dialogical Self Theory

 

&

 

Agnieszka Hermans-Konopka, Ph.D

 

December 10th & 11th, 2012

The program includes:

1) An introductory lecture, Dialogical Self Theory: How the self functions as a dialogical society of mind and how this can be applied in coaching and counseling, by Hubert Hermans, Ph.D.

2) An Open Discussion: Dialogical Self Theory and (Inter)acting with the Inner Partner Meet, led by: Hubert Hermans, Ph.D, Agnieszka Hermans-Konopka, Ph.D, with faculty and students of the Department of Authorial Creativity and Pedagogy, DAMU.

3) WorkshopComposition Work on Identity and Emotions, led by Agnieszka Hermans-Konopka, Ph.D, co-author, with Hubert Hermans, of Dialogical Self Theory: Positioning and Counter-Positioning in a Globalizing Society.

All events are open to the public at no cost by registration only (contact below) by December 3rd, 2012. The working language of this series is English.
More information, including detailed program, abstracts of presentations, etc., see www.damu.cz/international/dialogical-self-and-iwip-meet and/or to register contact:
Alexander Komlosi, alexander.komlosi@damu.cz, mob. +420 776 072 092
DAMU, Karlova 26, Praha 1, 116 65

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze