Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Akademický senát DAMU vyhlašuje dne 21.9. volbu kandidáta na funkci děkana DAMU

Akademický senát DAMU vyhlašuje dne 21.9. volbu kandidáta na funkci děkana DAMU

podle § 27 odst. 1 písmene g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a podle čl.4 odst. 9 Volebního a jednacího řádu AS DAMU
Akademický senát DAMU vyhlašuje dne 21.9. volbu kandidáta na funkci děkana DAMU

Návrh kandidáta na funkci děkana může podat každý člen akademické obce DAMU s písemným souhlasem navrhovaného. Návrhy se podávají písemně předsedovi AS DAMU na sekretariát děkana DAMU (AS DAMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1) a elektronicky na adresu marek.becka@damu.cz do 8. listopadu 2010.

Seznam kandidátů bude zveřejněn 15. listopadu 2010.

Profesní životopis a koncepce týkající se komplexní představy kandidáta o dalším směřování a rozvoji DAMU v oblasti programové, metodické, studijní i ekonomické musí být odevzdány v písemné i elektronické podobě nejpozději do 15. listopadu 2010 na sekretariát děkana DAMU (AS DAMU, Karlova 26, 116 65, Praha 1) a elektronicky na adresu marek.becka@damu.cz.

Koncepce a životopisy budou následující den zveřejněny na webu DAMU.

Kandidáti představí své programy na setkání Akademické obce DAMU dne 1. prosince 2010 v 15:00 v divadle Disk.

Volba proběhne na zasedání AS DAMU dne 1. prosince po skončení setkání AO DAMU.

AS DAMU upozorňuje, že předpokladem pro výkon funkce děkana je občanská bezúhonost a splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., tzv. lustrační zákon.

V Praze dne 21. září 2010

doc. Marek Bečka

předseda AS DAMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze