Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Archiv novinek od 1.5.2005 30.9.2007

Archiv novinek od 1.5.2005 30.9.2007

tj, z původního webu AMU. Upozorňujeme, že některé odkazy v těchto archivních novinkách již nemusí být platné!
Vyšla kniha Jiřího Černého "Základy architektonického a scénického svícení 2. díl"
Výběrová řízení na místa odborných asistentů v oborech fyzioterapie a sportovní gymnastika
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta na Katedře tělesné výchovy (KTV) Akademie múzických umění (AMU) v Praze v oboru fyzioterapie . Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta na Katedře tělesné výchovy (KTV) Akademie múzických umění (AMU) v Praze v oboru sportovní gymnastika .
Vyšel Disk 20 - červen 2007
Více o obsahu 20. čísla časopisu Disk se dočtete na casopisdisk.amu.cz
Vyšla kniha Kateřiny Miholové "Král Ubu/ Ubu the King" v česko-anglické verzi
Kniha vyšla ve velké řadě Edice Disk
Vyšlo nové Informatorium 2007/4-5
Ke stažení ve formátu pdf
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2006
Výroční zpráva ve formátu pdf ke stažení (velikost 809 kB)
Letní rekreace v Poněšicích - rok 2007
Vyšla kniha Michala Rataje: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu
Problematika vymezování tvůrčích pozic v prostředí akustických uměníz pohledu domácí scény radioartu vyšlo v Edici Disk jako 3. svazek malé řady Absolvent HAMU, hudební skladatel, publicista a producent zasvěceně provází čtenáře světem elektroakustické hudby – v posledních padesáti letech živě se rozvíjející oblasti hudebního umění. Věnuje nemalou pozornost rodící se domácí scéně radioartu a jeho snahám hledat nové umělecké formy a prostředky: „Každé médium v tom nejobecnějším slova smyslu si v prostředí současného evropského umění po staletí buduje své vyjadřovací prostředky, své kódy, tvůrčí způsoby sdělování, i svou žánrovou, estetickou a sociokulturní orientaci. Za několik desítek let existence soustavné umělecké tvorby pro rozhlas se vyvinula celá řada více či méně ustálených, standardizovaných a tradici konstitujících forem, ať už je to rozhlasová hra, rozhlasový dokument, umělecká reportáž ad. To, co bývá dnes nejčastěji nazýváno ‘radioartem’, se snaží – v různých zemích různými způsoby – prozkoumávat prostor právě nad tím vším standardizovaným, ustáleným, zřejmým a čitelným. Radioart se snaží objevovat nové vyjadřovací prostředky, nové formy oné ‘interaktivní akustické komunikace’ a ověřovat jejich platnost a vhodnost pro zpětné užití ve standardizované mediální produkci. Tím dlouhodobě – tak jako v každém oboru lidské činnosti – vystupuje z pomyslného ghetta uzavřené laboratoře a existuje jako nezastupitelné podhoubí, z něhož vyrůstají nové podněty pro tvorbu dalších generací umělců.“ Připravila Katedra skladby HAMU pro Centrum základního výzkumu AMU&MU. Vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2007; ISBN 978-80-86970-31-8; objednávky přijímá kant@kant-books.com .
Aktualizována rubrika "Bakalářské a magisterské práce"
V rubrice " Bakalářské a magisterské práce " jsou aktualizovány informace, předpisy a návody pro odevzdávání bakalářských, magisterských a dalších vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP).
Vyšlo Informatorium 2007/3
K čtení či stažení ve formátu pdf
Nová kolektivní smlouva
Po dohodě pana rektora a předsedy ZO VOS je zveřejněna nová kolektivní smlouva obsahující drobné úpravy.
19. 3. vyšel Disk 19 - březen 2007
Více na stránkách časopisu DISK
Výnos rektora číslo 3/2007 O vnitřním kontrolním systému
Celý výnos
Nové výnosy rektora: 4/2007 - poplatky za studium, 5/2007 - zadávání veřejných zakázek
Oba výnosy naleznete v rubrice AMU - Předpisy - Opatření rektora - výnosy , nebo jednotlivě na: Výnos rektora č. 4/2007 kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2007/2008 Výnos rektora č. 5/2007 o zadávání veřejných zakázek na AMU
Vyšlo nové Informatorium 2007/2
K čtení či stažení ve formátu pdf
Dnes byla podepsána nová Kolektivní smlouva
 
Nový Výnos rektora č. 2/2007 o pracovněprávních vztazích na AMU
Nový výnos včetně příloh
Nová směrnice "O cestovních náhradách"
Od 1.2. platí nová Směrnice o cestovních náhradách
Vyšlo lednové (1.) číslo Informatoria
Právě vyšlo 1. číslo časopisu AMU Informatorium, které najdete na nástěnkách, v knihovnách a na katedrách fakult i na www.amu.cz/namu , nebo časopis Informatorium ve formátu pdf
Vyšlo nové číslo časopisu Disk - 18 (prosinec 2006)
více o obsahu tohoto čísla na stránkách časopisu Disk
19. 12.vyšlo nové (10.) číslo Informatoria
Právě vyšlo 10 číslo časopisu AMU Informatorium, které najdete na nástěnkách, v knihovnách a na katedrách fakult i na www.amu.cz/namu , časopis Informatorium.
Vyšlo nové číslo Informatoria
Právě vyšlo 9 číslo časopisu AMU Informatorium, které najdete na nástěnkách, v knihovnách a na katedrách fakult i na www.amu.cz/namu , časopis Informatorium.
KOS, FIS, ELANOR a Vydávání průkazů opět v provozu
V neděli 5.11.2006 ve 22 hodin jsme po úspěšném upgrade databáze opět uvedli do provozu KOS, FIS, ELANOR a Vydávání průkazů AMU. V případě problémů se prosím ihned obraťte na pracovníky Počítačového centra nebo přímo na mne. Za Počítačové centrum AMU Radim Chvála
Harmonogram závazných termínů pro vyúčtování v prosinci 2006 a lednu 2007
naleznete zde
Vyšlo nové číslo Informatoria
Právě vyšlo 7-8 číslo časopisu AMU Informatorium, které najdete na nástěnkách, v knihovnách a na katedrách fakult i na www.amu.cz/namu , časopis Informatorium.
Nabídka opotřebovaného inventáře koleje
pro: zaměstnance AMU studenty AMU Věc: NABÍDKA OPOTŘEBOVANÉHO INVENTÁŘE KOLEJE PRO ZAMĚSTNANCE A STUDENTY AMU Zájemci si mohou vybrat a odvést likvidovaný inventář KOLEJE AMU. jedná se zejména o: postele, skříně, peřináče, police, knihovničky, stoly, židle Datum: 16.10. – 20.10. 2006 Termín: 8.00 – 12.00 hod. Cena: bezúplatně za odvoz Kontaktní osoba: Alena Maryšková, tel.: 224 826 641 Kamila Fialová vedoucí KOLEJE, Hradební 7, Praha 1
Vyšlo nové číslo časopisu Disk - 17 (září 2006)
více o obsahu tohoto čísla na stránkách časopisu Disk
Co říká náměstek ministryně školství k vysokému školství?
Rozhovor ze 14.9.06 o koncepci vysokého školství s Petrem Matějů, novým náměstkem ministryně školství ČR. Přepis rozhovoru je zde , zvukový záznam - stream - (přes 17 MB) zde .
Nové výnosy rektora - k autorským právům a o poplatcích za ubytování na koleji
Výnos rektora č. 7/2006  - kterým se s platností od 1. října 2006 stanovují poplatky za kolejní ubytování v Učebním, výcvikovém a ubytovacím středisku Beroun pro akademický rok 2006/2007 Výnos rektora č. 6/2006  - jímž se s okamžitou platností zjednodušují Výnosy rektora č. 2/2006 a č. 3/2006
Možné problémy s aplikacemi v portálu AMU
Vážené kolegyně a kolegové, po vypnutí el. proudu na Malostranském náměstí se objevily problémy v přístupu k některým programům. Intenzivně na opravách pracujeme a postupně chyby odstraňujeme. Sledujte prosím Aktuality na webu AMU.
Sjednocení hesel do sítě AMU a do el. pošty GW
Vážení posluchači AMU, z důvodu upgrade poštovního klienta Novell Groupwise došlo ke sjednocení hesla do sítě AMU a do elektronické pošty, tzn. studenti se musí hlásit do pošty svým heslem do sítě. Pokud si v tuto chvíli změníte heslo do GW klienta (jedno zda z prostředí Groupwise či přes web), změníte si tím heslo do sítě AMU. V případě potíží se obraťte na počítačové centrum.
V edici Disk právě vyšlo: Radovan Lipus - Scénologie Ostravy, Victor Hugo - Předmluva ke Cromwellovi
Více na stránkách casopisdisk.amu.cz  v rubrikách edice Disk velká a malá řada, či přímo na  Radovan Lipus - Scénologie Ostravy  a Victor Hugo - Předmluva ke Cromwellovi
Výpadek Internetu: Studio FAMU a kolej Hradební 1.9.2006 od 12 hodin
Kvůli zemním pracem na Petrském náměstí bude v pátek dne 1.9.2006 od 12:00 mimo provoz internet ve Studiu FAMU a v koleji Hradební. V těchto lokalitách nebudou k dispozici centrální aplikace. Provoz bude plně obnoven ještě tentýž den ve večerních hodinách. Omlouváme se za eventuální problémy. Za počítačové centrum AMU Radim Chvála.
Upozornění na výpadek el. energie a služeb sítě AMU v pátek 15.9.2006
Kvůli odstávce hlavního přívodu el. energie na rektorát, která bude probíhat v pátek 15. září v době od 11:00  dojde k  výpadku všech síťových služeb sítě AMU! Prosím ukončete veškerou práci s počítači do 11 hodin. Provoz služeb a aplikací bude obnoven v sobotu 16. září v ranních hodinách. V případě nejasností se obraťte na pracovníky PC AMU. Omlouváme se za vzniklé potíže. Za PC AMU Radim Chvála 606 608 027
Nový klient pro přístup k poště z internetu
Byl  spuštěn nový klient pro email (webacces) přes internet. Jeho vzhled je trochu jiný než u původního, ovládání je však velmi podobné a intuitivní. Připravujeme návod pro jeho používání, který bude k dispozici nejbližších dnech. Jeho zveřejnění bude avizováno v Aktualitách.
Výpadek studentského serveru FAMU
Od pátku 14.7.2006 do pondělí 17.7.2006 je mimo provoz studentský server FAMU (Blecha). V této době nejsou dostupné soubory uložené na síťovém disku I:\ ani emailový systém. Omlouváme se za způsobení komplikace.
Jídelna HAMU bude v červenci uzavřena
Jídelna Eurest včetně bufetu na HAMU bude po celý měsíc červenec uzavřena. V srpnu bude provoz obnoven.
Vyšlo červnové Informatorium
Právě vyšlo červnové číslo časopisu AMU Informatorium, které najdete na nástěnkách, v knihovnách a na katedrách fakult i na www.amu.cz/namu , časopis Informatorium.
Vyšlo nové číslo časopisu Disk - 16 červen 2006
Informace o novém čísle časopisu naleznete na casopisdisk.amu.cz
Odstávka počítačové sítě AMU ve dnech 21. až 26. července
Upozorňujeme všechny uživatele, že ve dnech 21. - 26. července bude z důvodu stěhování serverovny celá síť AMU mimo provoz ! Žádná aplikace (FIS, KOS, ELANOR, www stránky, email, atd.) nebude v provozu. Doručené emaily budou zpřístupněny po obnovení provozu, tj. 27. července. Za způsobené potíže se omlouváme a přejeme všem krásné léto a pěkné prázdniny či dovolenou...
Bezdrátové připojení k síti (WiFi Eduroam) na AMU v provozu.
Vybrané prostory všech fakult, rektorátu a UVS Poněšice jsou od 1.6.2006 pokryty bezdrátovým připojením k síti AMU a k internetu. AMU je zapojena do projektu Eduroam , který umožňuje našim studentům a zaměstnacům připojit své notebooky na všech zapojených univerzitách v ČR i v zahraničí . Systém Eduroam též umožnuje účastníkům ze zapojených univerzit připojit se v objektech AMU. Podrobný popis a návod je zde .
Doplněn Vnitřní předpis o způsobu zveřejňování závěrečných prací
Nový vnitřní předpis zveřejněn zde
Otevření sdílených dokumentů - zápisů z Vedení, tajemníků a Senátu - všem studentům a zaměstnancům AMU.
Na základě rozhodnutí Vedení AMU ze dne 9. 5. 2006 uvedeného v bodu 16 b) zápisu, jsou zpřístupněny zápisy z Vedení, tajemníků a Senátu AMU všem studentům a zaměstnancům AMU. Návod na přístup z počítačů uvnitř i mimo AMU je zde .
Nakladatelství AMU na Světě knihy 2006
V rámci mezinárodního knižního veletrhu proběhne ve dnech 4. - 7. května 2006 nejobsáhlejší prezentace odborné akademické literatury. Svou produkci zde bude vystavovat i Nakladatelství AMU. Více zde
Vyšlo čtvrté číslo Informatoria
ke stažení ve formátu pdf
Právě vychází: DISK a generace 1945 - O Jaroslavě Adamové a Jaromíru Pleskotovi
Pokyny k odevzdávání diplomových prací
Pokyny k odevzdávání bakalářských a magisterských prací, včetně přístupu k elektronickému identifikačnímu formuláři, licenční smlouvě a návodu jsou zde .
Vyšlo třetí číslo Informatoria
K přečtení ve formátu pdf zde
Rektor AMU v pořadu Na plovárně Marka Ebena
9. 4. 2006, 22:00 - Na plovárně s Ivem Mathé - Rozhovor Marka Ebena s rektorem AMU.
Nové složení Akademického senátu
Úplné složení  - včetně předsedů a místopředsedů
Výsledky voleb do Akademického senátu AMU
Protokol ze zasedání volební komise k volbám Akademického senátu AMU dne 22.3.2003
Doplněna volební komise pro volby do AS AMU
Rozhodnutím rektora č.j.  900/06/01057 ze dne 17. března 2006
Odstávka FISu proběhne od 4.5.(16:00) do 8. 5. (8:00)
O změnách po provedeném upg. se dočtete v refernčním seznamu v rubrice Dokumentace FISu
Sociální stipendia - Poziční materiál SK RVŠ 10. 3. 2006
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) přijala dne 10. března 2006 na své 2. pracovní schůzi ve Šlapanicích u Brna usnesení k problematice sociálních stipendií:
Vyšlo nové číslo časopisu DISK - 15 březen 2006
www stránky  časopisu DISK
Vyšlo druhé číslo Informatoria
K přečtení ve formátu pdf zde
Elektronická pošta AMU GroupWise je po provedené reinstalaci a údržbě opět funkční.
Změna v zasílání Aktualit programu Culture 2000
Podle sdělení z Institutu umění byl změněn systém zaílání Aktualit a to tak, že již není možné jeho zasílání ve formátu .doc vhodném ke zvěřejnění na www stránkách. Pokud nechcete sami sledovat novinky na stránkách Institutu umění využijte emailové Zasílání aktualit , které si aktivujete po vyplnění jednoduchého formuláře.
Vyšlo první letošní číslo Informatoria
K přečtení ve formátu pdf zde
Vyhlášení voleb do Akademického senátu AMU
Nastavte si heslo do knihovny AMU pro vzdálený přístup k prodlužování a rezervaci!
Nastavte si heslo, které Vám umožní prohlížet, jaké dokumenty máte z knihovny AMU půjčené, kdy mají být vráceny a výšku pokuty u dokumentů, které už měly být vráceny. Můžete také prodlužovat Vaše výpůjčky a rezervovat si požadované dokumenty. Návod naleznete buď v portálu AMU / Nápověda / nebo přímo zde
Přesměrování pošty ze schránky AMU na jinou adresu radikálně zjednodušeno!
Návod na velmi zjednodušené přesměrování (pouze zadáte a odsouhlasíte potřebnou e-mailovou adresu) naleznete buď v portálu AMU / Nápověda / nebo přímo zde
Návody pro učitele na nejdůležitější operace ve studijním systému KOS
Návody naleznete buď v portálu AMU / Studium / KOS - návody nebo přímo zde
Čerpání vlastního rozpočtu nebo grantu můžete nyní v portálu sledovat sami.
V portálu můžete nyní sami sledovat čerpání rozpočtu vlastního pracoviště nebo grantu. Návod naleznete zde .
Výplatní lístky zaměstnanců zpřístupněny "online"
Každý zaměstnanec AMU může vidět pouze své výplatní lístky, neboť přístup je vázán na přihlášení (uživatelské jméno a heslo). Návod je zde .
Start ostré verze Spisové služby AMU! Hlaste se do databáze "AMU" (nikoli do "AMUTEST")
Metodický pokyn a Uživatelskou příručku naleznete zde
Vyšlo 14. číslo časopisu Disk - prosinec 2005.
Právě vyšlo 14. číslo časopisu Disk - prosinec 2005. Pro pedagogy a studenty AMU je připraveno za zvýhodnnou cenu v knihovnách DAMU a FAMU a v prodejně VIA MUSICA Malostranské nám. 13, Praha 1
Zveřejněna dokumentace ke Spisové službě
Metodický pokyn a Uživatelskou příručku naleznete zde
Aktuality číslo 19 programu Culture 2000
Celý článek
Změna hesla do e-mailové schránky
Jak si změním heslo k přístupu do e-mailové schránky na AMU? Najdete v návodu
Změněna otvírací doba počítačového centra
Aktuality číslo 15 programu Culture 2000
Celé znění
Vyšlo nové číslo akademického zpravodaje Informatorium
Toto číslo a čísla starší ve formátu pdf naleznete na www stránkách Informatoria
13. září 2005 vychází nové číslo časopisu Disk
casopisdisk.amu.cz
Studijní plány AMU na webu
Obnoven výdej studentských průkazů ve výdejním místě v Celetné ulici.
Od 7. září 2005 (středa) je obnoven výdej studentských průkazů ve výdejním místě v Celetné ulici.
Vyšel Výnos rektora k zavedení a používání studentských průkazů na AMU
Výnos je zveřejněn zde
V Literárních novinách vyšel rozhovor s rektorem AMU
V elektronické verzi je ke čtení zde
Změna otvírací doby v Počítačovém centru
Od 1. července je otvírací doba v Počítačovém centru v Hartigovském paláci tato: pondělí zavřeno úterý 9 - 14 středa zavřeno čtvrtek 11 - 16 pátek zavřeno
Vyšlo 12. číslo časopisu Disk
Úvod a obsah (ale i obsah starších čísel) naleznete na stránkách časopisu Disk
Vyšlo 5. číslo časopisu Informatorium
Přečíst si jej můžete ve formátu pdf na stránkách Nakladatelství AMU
Formuláře pro Registr pojištěnců (pro cizince)
V personálních formulářích byly přidány dva dokumenty nutné pro Registr pojištěnců dotýkající se zahraničních studentů
časopis CINEPUR získal ocenění Nejlepší časopis roku 2004
V soutěži o Nejlepší časopis roku 2004, který vyhlašuje Unie vydavatelů, získal hlavní ocenění v kategorii specializovaných titulů filmový dvouměsíčník CINEPUR, který vydává FAMU a Sdružení přátel Cinepuru. Ocenění předávané v rámci vyhlášení 18.5. v hotelu Ambassador převzal redaktor Cinepuru a doktorand FAMU Zdeněk Holý. Stejné ocenění v dalších kategoriích získaly časopisy Týden, Euro, Respekt, Elle a Apetit.
Ukončen převod mailů
Převod studentských mailových schránek z NIMS do GroupWise byl dokončen v sobotu 14.5. v 15.00. Nové mailové schránky je možné od této chvíle používat.
prof. Ivan Vyskočil obdržel čestný titul Doctor Honoris Causa.
Vyšlo 4. číslo časopisu Informatorium
Přečíst si jej můžete (kromě papírové podoby) ve formátu pdf na stránkách Nakladatelství AMU
Zákaz kouření na AMU od 1.5.2005
Vedení AMU vyhlašuje s účinností od 1.5.2005 zákaz kouření ve všech společných prostorách školy a fakult.
Změna v mailovém systému pro studenty 13. - 15.5. 2005
Ve dnech 13.5. - 15.5. (pátek - neděle) proběhně v rámci sjednocení mailových systémů používaných na AMU převod části studentů ze systému NIMS do GroupWise.
Vyšlo 3. číslo zpravodaje AMU - Informatorium
Zpravodaj si můžete přečíst on-line
Odstávka pošty GroupWise na DAMU
Vážení přátelé, kvůli nutným úpravám bude v sobotu 9.4.05 od 8 do cca 13 hod. mimo provoz poštovní systém GroupWise na DAMU. Pošta došlá v této době zůstane beze ztrát zachována.  V případě problémů kdykoli zavolejte na mobil 606 608 027. Děkuji za pochopení. Radim Chvála
Byl uveden do provozu portál AMU
Vyhlášení výběrového řízení FRVŠ 2006
Podání projektů FRVŠ na rok 2006 do 29. dubna 2005. Podrobnosti najdete na   http://www.radavs.cz/dalsi.php?c=20 rch
Vyšlo 11. číslo časopisu Disk
Více (ale i obsah starších čísel) naleznete na stránkách časopisu Disk
Vyšlo Informatorium číslo 2/2005
<p />
AS AMU se usnesl v 1. kole volby o návrhu na jmenování rektora pana Ivo Mathé
prof. Jiří Hlaváč: KONCEPCE ŘÍZENÍ AMU V PRAZE na léta 2008-2012
Tento dokument ve formátu pdf
RSS kanál pro rektorátní novinky
Přehled telefonních linek, jmen a místností FAMU
řazeno podle původní telefonní linky
Přehled telefonních linek, jmen a místností FAMU
řazeno podle účastníka
Rektorské volno v pátek 18. září 2009
Odstávka emailového systému GW, sobota 29.1.11/8:00 - 20:00
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze