Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Artistic Research: Is There Some Method?

Artistic Research: Is There Some Method?

Srdečně vás zveme na mezinárodní konferenci uměleckého výzkumu, která se uskuteční 7.–9. dubna 2016 na Akademii múzických umění v Praze. Hlavními řečníky jsou Bruce Brown (University of Brighton, Velká Británie), Kent Sjöström (Malmö Theatre Academy, Švédsko), Teemu Mäki (Helsinki, Finsko) a Julian Klein (Institute for Artistic Research, Berlín, Německo).
Artistic Research: Is There Some Method?

Konference má za cíl otevřít v českém prostředí debatu o podstatě, přínosu a metodologických kritériích uměleckého výzkumu. Umělecký výzkum je klíčovou disciplínou tzv. „vtěleného“, „situačního“ či „estetického“ poznání, které vyvažuje abstraktní, akademické a diskurzivní vědění. Konference se zvláště zaměřuje právě na téma metodologie, která by nejen zachovala specificitu estetické zkušenosti, ale dokonce ji využila ve prospěch generování vědění. Dále chce představit jak již velmi dobře formulované projekty uměleckého výzkumu ze zahraničí, tak intenzivně se rozvíjející projekty české, a v neposlední řadě i nabídnout platformu pro založení potenciálu možné mezinárodní spolupráce.

Konference se zúčastní 25 řečníků a 10 účastníků prezentujících svou práci formou posterů. Na konferenci vystoupí 4 hlavní řečníci s dlouhodobou praktickou zkušeností z uměleckého výzkumu. Účastníky bez vlastního příspěvku prosíme o online registraci na http://arprague2016.amu.cz/registration.html. Počet míst je omezen, registrace je zdarma.

Více informací na http://arprague2016.amu.cz

Kontaktní email: arprague2016@gmail.com

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze