Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › AS AMU se usnesl v 1. kole volby o návrhu na jmenování rektora pana Ivo Mathé

AS AMU se usnesl v 1. kole volby o návrhu na jmenování rektora pana Ivo Mathé

Nový rektor AMU Ivo Mathé

Akademický senát AMU, který se sešel v den uzávěrky podání koncepcí (středa 10. 11. 2004), konstatoval, že všichni nominovaní kandidáti na funkci rektora předložili své koncepce, životopisy i lustrační osvědčení.

AS AMU se dohodl na limitu 15 minut pro vystoupení každého kandidáta. Kandidáti budou vystupovat v abecedním pořadí (koncepce zde zveřejněné jsou uspořádány podle stejného klíče). V termínu shromáždění akademické obce vyhlásil rektor prof. Peter Toperczer volno. Po shromáždění akademické obce proběhne zasedání AS AMU v zasedací místnosti rektorátu, na kterém se AS AMU bude tajnou volbou usnášet o návrhu na jmenování rektora AMU na období 2005–2007.

Členové akademického senátu mají ke svému rozhodování k dispozici následující koncepce a životopisy kandidátů:

Prof. Jiří Hlaváč

Ivo Mathé 

Prof. Miroslav Vojtěchovský

 

AS AMU se usnesl v 1. kole volby o návrhu na jmenování rektora pana Ivo Mathé.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze