Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › BEZEDNO. VILÉM FLUSSER A UMĚNÍ v Galerii AMU

BEZEDNO. VILÉM FLUSSER A UMĚNÍ v Galerii AMU

Výstava „Bezedno. Vilém Flusser a umění“, která je k vidění v Galerii AMU od 5. dubna do 7. května 2017, představuje život a myšlení jednoho z nejvýznamnějších pražských rodáků a intelektuálů 20. století. Kombinací vzácných archivních dokumentů a uměleckých projektů propojuje výstava Flusserův soukromý i profesionální život, poznamenaný několika emigracemi, s jeho myšlenkami, texty, rozhovory a uměleckými spolupracemi.
BEZEDNO. VILÉM FLUSSER A UMĚNÍ v Galerii AMU

Výstava „Bezedno. Vilém Flusser a umění“ je věnována Vilému Flusserovi, přednímu filozofovi komunikace a technologie. Flusser strávil většinu života v exilu, často na okraji běžného akademického diskurzu. Výstava provází diváka skrze rukopisy, dopisy, diagramy, obrazy, sochy i multimediální instalace, aby vykreslila život migranta, pro nehož byla stálost či jistota domova navždy ztracena. Flusserovo myšlení a psaní bylo neustálým experimentem prostřednictvím nuceného exodu do intelektuální diaspory.

BEZEDNO. VILÉM FLUSSER A UMĚNÍ

5. 4. – 7. 5. 2017 (vernisáž v úterý 4. 4. 2017 v 18 h)

GAMU (Galerie AMU), Malostranské náměstí 12, Praha 1 (vchod z průchodu do ulice Tržiště)
Otevřeno denně mimo pondělí: 10-12 h a 13-18 h

V rámci výstavy proběhne ve dnech 7. – 8. 4. 2017 také mezinárodní sympozium s názvem „Hra proti aparátu. Filosofie médií a kultury Viléma Flussera”. Zaměří se na otázku kritické reflexe kultury, kterou určují nové (počítačové) technologie, ale také staré kulturní techniky písma, zobrazování či počítání formující vědění a vnímání. Kdy následuje reflexe kulturních podmínek jen technická, ekonomická či politická pravidla hry a kdy umožňuje svobodu v zacházení s aparáty?

Více informací o výstavě a bohatém doprovodné programu: www.gamu.cz/flusser

Výstava se koná ve spolupráci s Archivem Viléma Flussera pod Univerzitou umění v Berlíně.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze