Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › CALL FOR PAPERS – studentská konference Interpretace soudobé hudby

CALL FOR PAPERS – studentská konference Interpretace soudobé hudby

V posledních letech je často diskutován problém výzkumu na uměleckých vysokých školách. Kde je hranice uměleckého díla a uměleckého výzkumu? Jaké metody práce s materiálem volit? Jak zpracovat výsledky svého výzkumu? Jak své výsledky prezentovat? Tyto otázky si kladou především studenti magisterských a doktorských interpretačních programů – a jim je tato studentská konference věnována.
CALL FOR PAPERS – studentská konference Interpretace soudobé hudby

Hudební a taneční fakulta AMU v Praze – Ateliér
Studentská konference – Interpretace soudobé hudby

Kdy: říjen – listopad – prosinec 2016/ pátky
3 termíny – 3 zaměření:
21.10. A koncertní hudba
18.11. B hudba ve spojení s divadlem/filmem/pohybem
9.12. C improvizace, performance, multimédia, elektro-akustická hudba

vždy ve dvou blocích
(11.00-13.00 a 14.00-16.00)

Kde: Malostranské nám 13, 118 00 Praha 1

V posledních letech je často diskutován problém výzkumu na uměleckých vysokých školách. Kde je hranice uměleckého díla a uměleckého výzkumu? Jaké metody práce s materiálem volit? Jak zpracovat výsledky svého výzkumu? Jak své výsledky prezentovat? Tyto otázky si kladou především studenti magisterských a doktorských interpretačních programů – a jim chceme věnovat naši studentskou konferenci.

Příspěvky by proto měly být zaměřeny především na praxi, interpretaci, konference je zamýšlena jako prostor k výměně názorů, laboratoř, kde si studenti mohou vyzkoušet své postupy a reakce auditoria, získat zpětnou vazbu. Nezadáváme proto formát příspěvků, protože výzkum uměním vyžaduje kreativitu právě v tomto ohledu. Dána je jen délka prezentace 10-15 minut a povinnost poskytnout noty a další komentované materiály v takovém tvaru, aby se daly promítat. Po každé prezentaci bude následovat panelová diskuse (15-20 minut), ke které budou přizváni odborníci, výrazné osobnosti prakticky činné v daných oblastech (interpreti, skladatelé, umělečtí vedoucí souborů zaměřených na soudobou hudbu, pořadatelé festivalů, pedagogové). Svou účast přislíbili Lenka Kozderková, David Danel, Martin Smolka, Michal Nejtek a d.

Návrhy forem příspěvků:
interpretační rozbor s ukázkami,
srovnávací analýza různých interpretací jako podklad vlastní,
prezentace problému a hledání řešení konkrétní interpretace,
popis vlastní tvůrčí práce „me-search“ :-)
testování nebo analýza reakce posluchačů.

Pro usnadnění organizace celého cyklu prosíme o potvrzení zájmu o účast a titul prezentace do 7.10.2016.
Nejpozději 14 dní před konáním jednotlivých bloků dále prosíme účastníky o zaslání abstraktu svého příspěvku (150-200 slov), krátkého bia a technických požadavků na svoji prezentaci.

Uzávěrka pro zaslání materiálů do bloku
A:  7.10.
B:  4.11.
C:  25.11.

Kontaktní osoba: Iva Oplištilová, iva.oplistilova@hamu.cz

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze