Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Doc. Daniela Jobertová, Ph.D. pověřena povinnostmi děkana DAMU

Doc. Daniela Jobertová, Ph.D. pověřena povinnostmi děkana DAMU

Vzhledem ke jmenování rektorem Akademie múzických umění v Praze s účinností od 15. února 2013 doc. Mgr. Jan Hančil ke dni 14. února 2013 abdikoval z funkce děkana Divadelní fakulty AMU. Povinnosti spojené s funkcí děkana Divadelní fakulty AMU bude počínaje dnem 15. února 2013 vykonávat v souladu s čl. 6 Statutu Divadelní fakulty AMU proděkanka doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.
Doc. Daniela Jobertová, Ph.D. pověřena povinnostmi děkana DAMU
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze