Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Dopis členům akademické obce AMU k návrhům kandidátů na funkci rektora

Dopis členům akademické obce AMU k návrhům kandidátů na funkci rektora

V Praze 18.10.2007

čj. 900/07/3903

PID 42901

Vážení členové Akademické obce AMU,

Akademický senát AMU svým usnesením dne 3. 9. 2007 ve smyslu zákona 111/98 Sb. v platném znění a Volebního a jednacího řádu AS AMU z 24. 4. 2007 vyhlásil k 5. 9. 2007 zahájení výběru kandidátů na rektora Akademie múzických umění v Praze pro volební období od 1. 2. 2008 do 31. 1. 2012.

K vyhlášené uzávěrce písemných návrhů na kandidáty na funkci rektora do 17. 10. 2007 do 16.00 hodin byly AS AMU předloženy tyto návrhy:

Kolegiem děkana FAMU 21. 9. 2007 navržen doc. Ivo Mathé;

Akademickým senátem FAMU 25. 9. 2007 navržen doc. Ivo Mathé;

Akademickým senátem DAMU 9. 10. 2007 navržen doc. Ivo Mathé;

Kolegiem děkana DAMU 10. 10. 2007 navržen doc. Ivo Mathé;

Akademickým senátem HAMU 16. 10. 2007 navržen prof. Jiří Hlaváč.

doc. PhDr. Jan Dvořák

předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze