Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Festival Pantomimy MY MIME 2015 na HAMU

Festival Pantomimy MY MIME 2015 na HAMU

21. – 24. 5. 2015
Festival Pantomimy MY MIME 2015 na HAMU

2. ročník Mezinárodního Festivalu MY MIME nabídne tři špičkové inscenace významných umělců mimického divadla v české premiéře a také studentská představení ze tří participujicích zemí ( Německo, Česko, Polsko ). Centrem festivalu je HAMU v Praze, hrát se bude také v Experimentálním prostoru NOD a Divadle DISK DAMU. Tento ročník festivalu je věnován významnému výročí mistra pantomimy Milana Sládka - 55 let od uvedení první česko-slovenské pantomimy v Praze v Divadle E.F. Buriana.

Po zahajovací ceremonii 21.5.2015 v 17.00h pod heslem „MY MIME HAPPENING“, která se odehraje na HAMU a vyústí do průvodu mimů centrem města, bude festival zahájen představením Agua de Lagrimas skupiny Warsaw Mime Center Company (PL).

Kromě profesionálních produkcí se na festivalu představí studenti ze tří zemí ( SRN / ČR / PL ) s představeními, které vytvořili. Dále přijíždí do Prahy známí umělci, kteří povedou dílny pro všechny účastníky, např. Claire Heggen, Pau Bachero ( Theatre du Mouvement ), Pablo Gomis (Cirque du Soleil ) a Radim Vizvary, od kterých se studenti mohou naučit novým dovednostem a know-how pro budoucí profesi v oblasti pantomimy a fyzického divadla.

Pořadateli festivalu jsou Hudební a taneční fakulta AMU a Experimentální prostor NOD. Hlavním iniciátorem je Federace Evropského Mimu / FEM, kterou v roce 2013 založili představitelé tří důležitých učilišť pro moderní pantomimu v Evropě - Adam Halaš (HAMU), Nils Zdeněk Kühn (Die Etage/Berlin) a Bartolomiej Ostapczuk (Warsaw Mime Center) jako novou platformu pro inovativní a moderní mimické divadlo. FEM organizuje Festival MY MIME každý rok v jiné členské zemi. 3. ročník v roce 2016 se bude konat ve Varšavě.

Festival poskytuje budoucím mimům, hercům a performerům inspiraci, která jim může pomoci v přípravě na jejich profesní dráhu. Nicméně, festival MY MIME je otevřen i širokému publiku, které bude mít možnost připomenout si tradici a zároveň ji konfrontovat s moderními trendy v mimickém divadle. Cílem festivalu MY MIME je navrátit tomuto silnému a přitažlivému umění popularitu. Festival vytváří mosty mezi umělci a studenty z Berlína, Varšavy a Prahy, pomáhá mezikulturnímu porozumění a vytváří profesionální prostředí pro pantomimu a fyzické divadlo.

Záštitu nad festivalem převzal děkan HAMU pan Prof. Vlastimil Mareš, její excelence velvyslankyně Polska paní Grażyna Bernatowicz a velvyslanec Německa pan Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven. Festival se koná za veliké podpory Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění a Experimentálního prostoru NOD, dále Polského Institutu, Die Etage a dalších podporovatelů.

www.mymime.eu

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze