Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Hlasování AS AMU o návrhu úpravy Studijního a zkušebního řádu AMU.

Hlasování AS AMU o návrhu úpravy Studijního a zkušebního řádu AMU.

AS AMU hlasoval per rollam pro návrh úpravy Studijního a zkušebního řádu AMU. K úpravě dochází v článcích 8, 14, 20 z důvodu novely Zákona o vysokých školách, která zohledňuje stav "studující rodič" a z důvodu nutnosti opory postihu, za neuhrazení poplatku za studium dle §58 odst. 3 a odst. 4 Zákona o vysokých školách za delší a další studium, ve Studijním a zkušebním řádu AMU.
Hlasování  AS AMU o návrhu úpravy Studijního a zkušebního řádu AMU.
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze