Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › KONCEPCE KANDIDÁTA NA REKTORA AMU 2013 - 2017 doc. MgA. Jan Hančil; Programové teze AMU 2013 - 2017

KONCEPCE KANDIDÁTA NA REKTORA AMU 2013 - 2017 doc. MgA. Jan Hančil; Programové teze AMU 2013 - 2017

Sdělení k volbě rektora AMU na období 2013-2017
KONCEPCE KANDIDÁTA NA REKTORA AMU 2013 - 2017 doc. MgA. Jan Hančil; Programové teze AMU 2013 - 2017

Akademický senát AMU obdržel ve stanovené lhůtě nominaci pouze pro jednoho kandidáta na budoucího rektora AMU, a sice pro doc. Jana Hančila, současného děkana DAMU.

Dne 6.12.2012 AS AMU obdržel podklady doc. Jana Hančila potřebné k jednání o návrhu na jmenování nového rektora, včetně jeho souhlasu se zveřejněním koncepce na www.amu.cz.

AS AMU se bude usnášet o návrhu na jmenování rektora dne 7.1.2013. Tomuto jednání bude předcházet shromáždění akademické obce AMU týž den od 10:00 hodin v sále Martinů, Malostranské nám. 13. Zde kandidát představí sebe a svou koncepci a zodpoví dotazy členů Akademické obce.

Pokud AS AMU k náležitému usnesení dospěje, všechny potřebné doklady odešle neprodleně na MŠMT, aby mohl být nový rektor jmenován.

 

Michal Bregant

KONCEPCE KANDIDÁTA NA REKTORA AMU 2013 - 2017 doc. MgA. Jan Hančil

Programové teze AMU 2013 - 2017

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze