Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › KONCEPCE KANDIDÁTA NA REKTORA AMU 2017–2021 doc. MgA. Jana Hančila

KONCEPCE KANDIDÁTA NA REKTORA AMU 2017–2021 doc. MgA. Jana Hančila

Sdělení k volbě rektora AMU na období 2017–2021
KONCEPCE KANDIDÁTA NA REKTORA AMU 2017–2021 doc. MgA. Jana Hančila

Dne 9. 12. 2016 Akademický senát AMU obdržel podklady doc. MgA. Jana Hančila potřebné k jednání o návrhu na jmenování nového rektora, včetně jeho souhlasu se zveřejněním koncepce na www.amu.cz.

AS AMU se bude usnášet o návrhu na jmenování rektora v pondělí 9. 1. 2017. Tomuto jednání bude předcházet shromáždění akademické obce AMU týž den od 15:00 hodin v sále Martinů, Malostranské nám. 13. Zde kandidát představí svou koncepci a zodpoví dotazy členů Akademické obce.

Pokud AS AMU k náležitému usnesení dospěje, všechny potřebné doklady odešle neprodleně na MŠMT, aby mohl být nový rektor jmenován.

KONCEPCE KANDIDÁTA NA REKTORA AMU 2017–2021 ve formátu PDF

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze