Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Koncepce kandidátů na rektora AMU v letech 2008-2012

Koncepce kandidátů na rektora AMU v letech 2008-2012

V Praze 24.10.2007
čj. 900/07/4005
PID 43303


Vážení členové Akademické obce AMU,

Akademický senát AMU svým usnesením dne 3. 9. 2007 ve smyslu zákona 111/98 Sb. v platném znění a Volebního a jednacího řádu AS AMU z 24. 4. 2007 vyhlásil k 5. 9. 2007 zahájení výběru kandidátů na rektora Akademie múzických umění v Praze pro volební období od 1. 2. 2008 do 31. 1. 2012.

Nominovaní kandidáti na funkci rektora prof. Jiří Hlaváč a doc. Ivo Mathé předložili k mým rukám v souladu s usnesením a v požadovaném termínu písemný souhlas s kandidaturou a koncepci své předpokládané činnosti v písemné i elektronické formě.

S koncepcemi nominovaných kandidátů se můžete seznámit na www.amu.cz a 1.11.2007 vyjde zvláštní vydání INFORMATORIA.


Dovoluji si Vás pozvat na setkání akademické obce s nominovanými kandidáty, které se uskuteční 28.11. 2007 od 13 hodin v sále Martinů na HAMU,Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1.


doc. PhDr. Jan Dvořák, v.r.
předseda AS AMU
za správnost: Ing. Čuříková, tajemnice AS AMU


Koncepce kandidátů (v abecedním pořadí):


prof. Jiří Hlaváč

doc. Ivo Mathé

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze