Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › NAMU vydává monografii Jaroslava Šedy Viktor Kalabis

NAMU vydává monografii Jaroslava Šedy Viktor Kalabis

Nakladatelství AMU v Praze vydává monografii Jaroslava Šedy Viktor Kalabis, obsáhlý a komplexní pohled na život a dílo jednoho z nejvýznamnějších českých komponistů 2. poloviny 20. století.
NAMU vydává monografii Jaroslava Šedy Viktor Kalabis

Autor na knize pracoval několik let a vznikala v přímé spolupráci se skladatelem. Text tedy můžeme pokládat za autorizovaný – obsahuje autentické informace o Kalabisově životě, osobnosti a názorech na hudbu a umění.

Šeda sleduje skladatelův vývoj v souvislosti s historickou a politickou situací. Mimo jiné popisuje, jak Kalabis prožil druhou světovou válku a jak se vyrovnával s komunistickou diktaturou. Komentuje i dopad směřování tehdejší československé kulturní politiky na skladatelovo dílo. Publikace tak není jen odbornou knihou, ale též pozoruhodným dokumentem nelehké doby.

Více na stránkách NAMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze