Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Nový výnos rektora č. 2/2013

Nový výnos rektora č. 2/2013

jímž se stanovují nová pravidla pro rozdělování a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (dále „IP DKR“) výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) Akademii múzických umění v Praze (dále „AMU“).
Nový výnos rektora č. 2/2013

Výnos naleznete zde

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze