Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Přehled telefonních linek, jmen a místností FAMU

Přehled telefonních linek, jmen a místností FAMU

řazeno podle původní telefonní linky

Přístup z vnější sítě: 234 244 XXX; volání ven z AMU "přes nulu"

Linka IP Linka Účastník Místnost
200 302 děkan 343
201 323 KK - ved. katedry 231
202 304 proděkan 1 345
203 315 Projekce 121
 204  372
205 368 KSS - ved. katedry 310
206 317 KFO - sekr. katedry 109
207 316 KFO - ved. katedry 110
 208  373 Klub
209 370 KSS - pracovna 309
210 320 KFO - Stecker 117
211 311 Vrátnice 8
212 306 proděkan 3 345
213 362 fax - KFO 109
214 358 KAT - pracovna 2 421
215 325 KK - pracovna 230
216 348 CAS - pracovna 1 437
217 314 Knihovna 4 132
218 313 Knihovna 3 131
219 312 Knihovna 2 128
220 308 počítače 422
 221  374 Měřička
222 363 fax - děkanát 342
 223  375 digitální tlf
224 328 KDT - sekr. katedry 209
225 329 KDT - pracovna 211
226 327 KDT - ved. katedry 210
227 357 KAT pracovna 1 415
228 356 KAT - ved. kat. + sekr. 415
229 369 KSS - sekr. katedry 316
230 321 KR - ved. katedry 237
231 322 KR - sekr. katedry 238
232 335 KP - sekr. katedry 336
233 334 KP - ved. katedry 335
234 360 FI - sekr. 133
235 305 proděkan 2 345
 236  377 Průchová - fax
237 337 KP - štáb 1 328
238 338 KP - štáb 2 328
239 336 KP - pracovna 329
240 366 FI - CDM 409
242 371 Cinepur -1
243 324 KK - sekr. katedry 232
244 309 údržba, sklep, kotelna -1
 245  378 vrátnice
 246  379
 247  380 Knihovna
248 330 Hospodářské-Hrabáková 338
249 332 Hospodářské-Filyová 338
250 318 KFO - pracovna 111
251 353 KSD - ved. katedry 431
252 354 KSD - sekr. katedry 433
253 355 KSD - pracovna 434
254 349 CAS - pracovna 2 436
255 359 FI - vedoucí 409
256 351 CAS - sekretářka 429
257 326 KK - kabinet techniky 224
258 347 CAS - pracovna 1 437
259 350 CAS - vedoucí 429
 260  381 Jelínková - fax
261 307 děkanát 342
262 367 FI - produkční 133
 263  382 Hoffmanová Věra
264 342 KZT - pracovna 2 321
265 341 KZT - pracovna 1 323
266 339 KZT - ved. katedry 324
267 340 KZT - sekr. katedry 325
268 301 sekretářka děkana 342
269 303 tajemnice fakulty 341
270 333 Technické-Vomela 339
 271  383 Knihovna depozitář
272 331 Hospodářské-Čechová 339
273 346 Byt - pokoj 2 408
274 310 studijní oddělení 1 340
275 319 Studijní oddělení 2 340
 276  376 Studijní odd,. - fax
 285  384 Kotelna
287 345 Byt - pokoj 1 407
 290  385 Záznamník
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze