Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Prohlášení akademické obce Akademie múzických umění v Praze, přijaté dne 21.2.2012.

Prohlášení akademické obce Akademie múzických umění v Praze, přijaté dne 21.2.2012.

Akademická obec AMU podporuje odbornou i veřejnou diskusi o zkvalitnění vysokého školství a jeho podmínek. Oba aktuální návrhy tzv. reformy vysokého školství však otázku kvality vůbec neřeší. Vedou pouze k většímu podřízení vysokých škol politické moci a k zadlužování studentů ...
Prohlášení akademické obce Akademie múzických umění v Praze, přijaté dne 21.2.2012.

Prohlášení akademické obce Akademie múzických umění v Praze, přijaté dne 21.2.2012.

Akademická obec AMU podporuje odbornou i veřejnou diskusi o zkvalitnění vysokého školství a jeho podmínek. Oba aktuální návrhy tzv. reformy vysokého školství však otázku kvality vůbec neřeší. Vedou pouze k většímu podřízení vysokých škol politické moci a k zadlužování studentů.

Mechanismy kontroly nakládání s finančními prostředky a majetkem škol přitom již ve stávající legislativě existují a jsou účinně využívány, stejně jako mechanismy motivující studenty neprodlužovat dobu studia (každý student, který nastoupí na druhou vysokou školu, či který si prodlužuje studium nad daný rámec, platí částky vyšší než je diskutovaná výše školného). V této souvislosti připomínáme, že až na naprosté výjimky nejsou finanční a majetkové skandály po roce 1989 v naší zemi spojeny s veřejnými vysokými školami.

Tzv.  reforma vysokého školství, která svými východisky i absencí analýz dopadů představuje návrat kamsi hluboko před listopad 1989, nemůže vést k vyšší kvalitě veřejného vzdělávání. Nedopracované a ve svých důsledcích nebezpečné věcné návrhy zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentů zásadně odmítáme.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze