Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Prohlášení rektora AMU

Prohlášení rektora AMU

Vážení kolegové, členové akademické obce AMU, prezident Ing. Miloš Zeman, CSc. sdělil ministrovi školství, že nehodlá podepsat dekrety tří docentů navržených na jmenování profesorem, doc. PhDr. Jiřího Fajta, Ph.D., doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc. a doc. PhDr. Jana Eichlera, CSc. Všichni jmenovaní úspěšně prošli náročným jmenovacím řízením před vědeckými radami University Karlovy a Vysoké školy ekonomické. Prezident svůj postoj důvěryhodně nezdůvodnil.
Prohlášení rektora AMU

Jednání prezidenta republiky pokládám za nepřijatelný zásah do akademických svobod a útok na svobodu českého vysokého školství jako takového. Plně podporuji výzvu rektora University Karlovy v Praze a předsedy České konference rektorů Prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., aby se k situaci zapříčiněné svévolným konáním prezidenta vyjádřily i akademické obce vysokých škol, kterým není lhostejná svoboda vysokých škol.

Plánovaného slavnostního předání profesorských dekretů nově jmenovaným profesorům veřejných vysokých škol se neúčastním ze solidarity s těmi, které prezident Zeman odmítl jmenovat.

V Praze 6. května 2015

doc. Jan Hančil
rektor AMU v Praze

Tento dokument ve formátu pdf

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze