Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › V akademickém roce 2013/2014 udělil rektor doc. Jan Hančil zlaté medaile AMU těmto osobnostem:

V akademickém roce 2013/2014 udělil rektor doc. Jan Hančil zlaté medaile AMU těmto osobnostem:

V akademickém roce 2013/2014 udělil rektor doc. Jan Hančil zlaté medaile AMU těmto osobnostem:

doc. Marketě Kočvarové
emeritní děkance DAMU

Za dlouholetý pedagogický i tvůrčí přínos Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, u jejíhož zrodu v roce 1990 stála a pracuje na ní dodnes, především v oblasti českého loutkářství, a za její zásluhy o rozvoj celé Divadelní fakulty AMU ve funkcích proděkanky i děkanky této fakulty, které vykonávala s invencí, rozhledem, potřebným nadhledem, svědomitostí a obětavostí.
V Praze dne 7. května 2014.

chvala.jpg

prof. Jiřímu Chválovi
profesorovi AMU v Praze

V jubilejním Roce české hudby za mimořádný přínos při výchově mladé generace prostřednictvím sborového zpěvu – vedení Kühnova dětského sboru a za neuvěřitelné půl století pedagogického působení na katedře dirigování Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.
V Praze dne 18. června 2014.

knipkl.jpg

prof. Naděždě Kniplové
profesorce AMU v Praze

V jubilejním Roce české hudby za mimořádný přínos věhlasu české hudby na mezinárodních pódiích a za její mimořádný pedagogický přínos v oboru operní zpěv a dlouholeté vedení Katedry zpěvu a operní režie Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.


V Praze dne 26. června 2014.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze