Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Volba rektora AMU

Volba rektora AMU

Na svém zasedání dne 7. ledna 2013 se Akademický senát AMU v tajném hlasování usnesl na návrhu jmenovat doc. MgA. Jana Hančila kandidátem na funkci rektora Akademie múzických umění v Praze na období 2013-2017. Na základě tohoto usnesení odešle předseda AS AMU příslušné dokumenty ministru školství, mládeže a tělovýchovy, aby jeho úřad mohl připravit podklady pro prezidenta ČR, potřebné pro jmenování rektora.
Volba rektora AMU
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze