Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Volby do Akademického senátu AMU budou 3. a 4. března 2015

Volby do Akademického senátu AMU budou 3. a 4. března 2015

Ve smyslu § 8 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, čl. 4 Statutu AMU z 18 července 2014 a podle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu AMU z 12. března 2008 vyhlašuji ve dnech 3. a 4. března 2015 volby do Akademického senátu AMU.
Volby  do Akademického senátu AMU budou 3. a 4. března 2015

Podle čl. 2.3 cit. Volebního a jednacího řádu Akademického senátu AMU jmenuji předsedkyní volební komise prorektorku AMU doc. Danielu Jobertovou, Ph.D. Další členy volební komise budu jmenovat v souladu s článkem 2.2 cit. Volebního a jednacího řádu Akademického senátu AMU po projednání jejího složení v akademických senátech jednotlivých fakult.

Doc. Jan Hančil
rektor

Tento dokumkent ve formátu pdf

Odkaz na seznam kandidátů do voleb zde

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze