Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Výběrové řízení: Akademický pracovník pro vědu a výzkum

Výběrové řízení: Akademický pracovník pro vědu a výzkum

Děkan FAMU MgA. Pavel Jech, vypisuje výběrové řízení na místo: Akademický pracovník pro vědu a výzkum
Výběrové řízení: Akademický pracovník pro vědu a výzkum

Charakteristika:

·        Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů zásadního významu pro rozvoj vědního oboru

·        Řešení komplexních úkolů s dlouhodobým časovým horizontem

·        Příprava nových projektů

·        Publikace výsledků v odborných periodikách a prezentace na mezinárodních konferencích

 

více na úřední desce FAMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze