Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Vyhlášení voleb do Akademického senátu AMU

Vyhlášení voleb do Akademického senátu AMU

V Praze 19. ledna 2006
čj. 900/06/ 00305

Vyhlášení voleb do Akademického senátu AMU
Podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vysokoškolský zákon) a Volebního a jednacího řádu AS AMU zaregistrovaného 30. března 1999 pod čj. 16 758/99-30
a jeho změny zaregistrované 14. června 2004 pod čj. 19 050/2004-30
vyhlašuji
na dny 20. a 21. března 2006

volby na část členů Akademického senátu AMU.doc. Ivo Mathé
rektor AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze