Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Vyšla nová publikace Dějiny AMU ve vyprávěních

Vyšla nová publikace Dějiny AMU ve vyprávěních

Nakladatelství NAMU vydalo publikaci Dějiny AMU ve vyprávěních, která přináší patnáct rozhovorů s osobnostmi, jež jsou se školou úzce spojeny. Publikace tak postihuje „genia loci“ Akademie múzických umění v Praze v jednotlivých obdobích její existence a načrtává aspekty ovlivňující její fungování a kreativní potenciál jejich pracovníků v druhé polovině 20. století.
Vyšla nová publikace Dějiny AMU ve vyprávěních

Tématem rozhovorů jsou vzpomínky na léta strávená na AMU, na činnost na jednotlivých fakultách, na kolegy i na výrazné postavy z řad studentů. Rozhovory jsou doplněny interpretační studií, která vychází nejenom z uveřejněných rozhovorů, ale i z dalších životopisných vyprávění získaných v rámci několik let probíhajícího výzkumu.

Celá sbírka zahrnovala 85 rozhovorů s 65 narátory. Z nich bylo vybráno 15 rozhovorů s osobnostmi, které představují instituci v rozličných historických i oborových perspektivách. Svědectví současných i bývalých studentů a pedagogů výzkum významně obohatila přiblížením atmosféry a života na škole v jednotlivých etapách její existence.

Za DAMU: Jan Císař (divadelní dramaturg, kritik a pedagog), Miloslav Klíma (dramaturg a pedagog), Nina Malíková
(pedagožka a badatelka v oblasti loutkového divadla), Jan Vedral (dramatik, dramaturg a pedagog), Alena Zemančíková (dramaturgyně, publicistka a spisovatelka)

Za FAMU: Drahomíra Vihanová (režisérka a scenáristka), Karel Vachek (režisér a pedagog), Alois Fišárek (střihač
a pedagog), Josef Hubka (zvukový mistr), Zdeněk Kopka (filmový technik), Lordan Zafranovič (filmový režisér)

Za HAMU: Božena Brodská (tanečnice, pedagožka a historička baletu), Ivana Loudová (hudební skladatelka a
pedagožka), Jiří Hlaváč(klarinetista a saxofonista), Eva Plochová (sekretářka na HAMU), Jaromír Havlík (hudební historik a teoretik)

Lenka Krátká (ed.), Martin Franc (ed.) → Dějiny AMU ve vyprávěních
Více na stránkách Nakladatelství AMU zde.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze