Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Zasedání AS AMU dne 17. 10. 2016 v 17:00 v zasedací místnosti rektorátu.

Zasedání AS AMU dne 17. 10. 2016 v 17:00 v zasedací místnosti rektorátu.

Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, v pondělí 17. 10. 2016.
Zasedání AS AMU dne 17. 10. 2016 v 17:00 v zasedací místnosti rektorátu.

Program zasedání:

 

1) Schválení návrhu Statutu AMU
2) Schválení návrhu Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti AMU na rok 2017
3) Schválení návrhu Řádu výběrového řízení pro obsazení míst akademických pracovníků AMU
4) Vyhlášení zahájení výběru kandidáta na jmenování rektora
5) Volba místopředsedy za pedagogickou komoruAS AMU
6) Různé: projednání vzniku Etické komise

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze