Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Zasedání AS AMU dne 19. 12. 2016.

Zasedání AS AMU dne 19. 12. 2016.

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 19. 12. 2016 od 17:000 v zasedací místnosti rektorátu.
Zasedání AS AMU dne 19. 12. 2016.

Agenda jednání:

1) schválení návrhu Studijního a zkušebního řád AMU
2)  schválení návrhu Stipendijního řádu AMU
3)  schválení návrhu Disciplinárního řádu pro studenty AMU
4) schválení návrhu  Řádu výběrového řízení  pro obsazování míst akademických pracovníků AMU
5)  schválení návrhu Statutu HAMU

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze