Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně

Rektorátní novinky

Rektorátní novinky
V Nakladatelství AMU vyšel sborník k příležitosti životního jubilea profesora Jana Císaře.
Výnos rektora č. 3/2012 o rektorském volnu.
Od 16.00 hod. dne 21. února 2012 vyhlašuji rektorské volno vzhledem ke svolání Akademické obce Akademie múzických umění v Praze.
Pozvánka na jednání akademické obce AMU, sál Martinů 21.2.2012 v 17:00
Vážené akademické pracovnice, vážení akademičtí pracovníci, vážené studentky, vážení studenti,
Byla podepsána smlouva s německým akademickým nakladatelstvím Lambert Academic Publishing.
Smlouva umožňuje autorům z řad pedagogů a studentů AMU publikovat své práce v anglickém a ruském jazyce v nakladatelství se širokou mezinárodní distribucí.
Složení volební komise pro volby do AS AMU 14. a 15. března 2012
V Nakladatelství AMU právě vychází nové číslo časopisu Živá hudba.
Výběrové řízení na místo tajemník/tajemnice divadelní fakulty (DAMU)
Děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výběrové řízení na místo tajemník/tajemnice divadelní fakulty (DAMU).
Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka a zároveň vedoucího Katedry FAMU International.
Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 4) a § 77 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění.
Výnos rektora č. 2/2012 - kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2012/2013.
V Nakladatelství AMU právě vychází sborník k výročí narození skladatele, teoretika, interpreta a pedagoga Jaroslava Zicha.
Výnos rektora AMU č. 1/2012
o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem na Akademii múzických umění v Praze (AMU)
14. a 15. března 2012 - volby do AS AMU
Ve smyslu § 8 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, čl. 4 Statutu AMU z 12 března 2010 a podle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu AMU z 12. března 2008 vyhlašuji ve dnech 14. a 15. března 2012 volby do Akademického senátu AMU.
Knihovní a výpůjční řád
Výnosy rektora 5/2011 a 6/2011
Výnos rektora č. 5/2011 - o pracovněprávních vztazích na AMU a Výnos rektora č. 6/2011 kterým se v návaznosti na zákonnou změnu sazeb daně z přidané hodnoty (dále jen „ DPH“) od 1. ledna 2012 upravují ceny ve střediscích UVS Poněšice, UZA Tržiště, Kolej a učební středisko Hradební, UVS Beroun
Směrnice kvestora č.1/2012 o cestovních náhradách
V prosinci vyšlo 38. číslo časopisu DISK
Zápis zasedání č. 4 AS AMU ze dne 6. 12. 2011
V Nakladatelství AMU právě vychází publikace Katalog akustických prvků autorů Tomáše Hrádka a Jana Tučka.
Jednání Aakademického senátu AMU v úterý 6.12.2011 v 17 hodin.
Akademický senát AMU se sejde na svém řádném zasedání v úterý 6. prosince v 17 hodin v zasedací místnosti rektorátu.
V Nakladatelství AMU právě vychází výběr z textů Otomara Krejči: Divadlo jsou herci (ed. Helena Glancová a Karel Kraus)
Přednáška Arts Management prof. Todd Dellinger
z Rider University, USA. V pátek 25. listopadu, 2011, 10:00 Hallerův sál, DAMU.
Americký umělec českého původu Woody Bohuslav Vašulka převezme čestný doktorát AMU
Dne 16. listopadu bude za své celoživotní dílo oceněn umělec Woody Bohuslav Vašulka. V Sále Martinů Lichtenštejnského paláce mu bude udělen čestný doktorát Akademie múzických umění v Praze. Slavnostní program je přístupný pro veřejnost a začíná v 11 hodin. Filmová a televizní fakulta AMU tak oceňuje umělce, který se zasloužil o vznik a podílel se na rozvoji umění videa a umění elektronických médií.
UDĚLENÍ ČESTNÉ VĚDECKÉ HODNOSTI VÝZNAČNÉ KONCERTNÍ UMĚLKYNI A PEDAGOŽCE PROF. ZUZANĚ RŮŽIČKOVÉ
Zápis zasedání č. 11-03 AS AMU ze dne 10. 10. 2011
V Nakladatelství AMU právě vychází kniha Lenky Dolanové "Dialog s démony nástrojů - Steina a Woody Vasulkovi"
Zápis ze schůze Umělecké rady AMU ze dne 13. 10. 2011
V Nakladatelství AMU právě vychází Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Borise Hybnera
Výnos rektora č. 4/2011
o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích na Akademii múzických umění v Praze
Nová verze webu AMU
Vážení návštěvníci těchto stránek, ve středu 28. září jsme spustili novou verzi webových stránek Akademie múzických umění v Praze.
V Nakladatelství AMU právě vychází kniha Jiřího Vysloužila Karel Husa: Skladatel mezi Evropou a Amerikou
Právě vyšla kniha Jana Císaře - Česká divadelní tradice: mýtus, nebo živá skutečnost?
Kniha předního českého teatrologa prof , zabývající se vznikem činohry a fenoménem Národního divadla.
Zasedání Akademického senátu AMU se koná v pondělí 10. října 2011 v 17:00
Akademický senát AMU se uskuteční v pondělí 10. října 2011 v 17:00 v zasedací místnosti rektorátu. Kromě Aktualizace Dlouhodobého záměru AMU bude na programu diskuse na téma vzniku čtvrté fakulty AMU. Všichni členové akademické obce AMU jsou srdečné zváni!
Výnos rektora č. 3/2011
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2011 a jímž zároveň vyhlašuji její plán na všech fakultách a složkách
Počítačová učebna na rektorátě opět v provozu
Po dokončené rekonstrukci sociálních zařízení u Počítačového centra v prvním patře budovy rektorátu je opět otevřena rektorátní počítačová učebna. Stejně je opět v provozu tiskárna před počítačovou učebnou. Děkujeme všem za trpělivost v průběhu rekonstrukce.
V Nakladatelství AMU právě vychází kniha Vladimíra Tichého Harmonicky myslet a slyšet
V Nakladatelství AMU právě vychází kniha Alice Dubské Cesty loutkářů Brátů a Pratte Evropou 18. a 19. století
V Nakladatelství AMU vychází 2. opravené vydání knihy Bordwell, Thompsonová: DĚJINY FILMU
Konkurz na externí spolupráci korepetitora (piano, kytara) pro pohybový trénink
Kabinet pohybové výchovy hledá na externí spolupráci korepetitora (piano, kytara) pro pohybový trénink se znalostí maxima hudebních žánrů (klasika, jazz, lidovky) a schopností rychlé improvizace v daných žánrech.
Vyšlo 36. číslo časopisu Disk
Ve 36. čísle časopisu Disk – červen 2011 najdete tři divadelní hry, řadu studií věnovaných scéničnosti a scénovanosti na příkladech středověkých příběhů i současné politiky, malovaných divadelních opon ze všech koutů Čech i rituálních masek z různých světadílů…. A také recenze a poznámky o současném divadle činoherním i operním, domácím i zahraničním.
Letní škola statistických metod
Vážení akademičtí pracovníci, chcete si usnadnit práci s daty? Pracujete na výzkumu? Plánujete a vyhodnocujete experimenty? Vyučujete statistiku?
Zápis ze schůze Umělecké rady AMU ze dne 12. 5. 2011
Dva mimořádné úspěchy FAMU
Film Cagey Tigers posluchače 3. ročníku katedry režie FAMU Vladimíra Mičúcha (Aramisova) a film GraffiTiger Libora Pixy z katedry animované tvorby na FAMU zaznamenaly dva mimořádné úspěchy.
NEU/NOW Festival 2011
NEU/NOW Festival 2011 je netradiční platforma pro talentované mladé umělce, kteří nedávno ukončili svá studia nebo svá studia právě dokončují.
Zápis zasedání AS AMU č. 11-02 ze dne 2.5.2011
Dobíjení peněz na tiskové služby přes automat v provozu
Porucha automatu byla odstraněna, dobíjení je nyní možné již opět pouze prostřednictvím bankomatu.
V Nakladatelství AMU právě vychází nové číslo časopisu Živá hudba.
FAMU film Cagey Tigers nominován v Cannes 2011 v sekci Cinéfondation
Film Cagey Tigers získal nominaci v Cannes 2011 v sekci Cinéfondation. Film vznikl ve spolupráci Aramisova (KR), Lucie Bokšteflová (KSD), Dagmar Sedláčková (KP), Jakub Sláma (KP), Daniel Souček (KK), Jan Richtr (KZT) a Roman Tesáček (KSS). Blahopřejeme a držíme palce v Cannes!!! Film Bába režisérky Zuzany Kirchnerové zvítězil v sekci Cinéfondation v roce 2009.
V Nakladatelství AMU právě vychází publikace Akustika hudebních prostorů v České republice III.
Zápis zasedání AS AMU č. 11 - 01 ze dne 28. 3. 2011
V Nakladatelství AMU právě vyšla kniha o připravovaném Registru uměleckých výkonů.
Kniha editora Miroslava Zelinského byla pokřtěna za účasti vedoucího projektu prorektora Miloslava Klímy a náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jana Kouckého v Galerii AMU 24.03.2011.
Zasedání Akademického senátu AMU v pondělí 28. března 2011 v 18:30 hodin
Akademický senát AMU se sejde v zasedací místnosti rektorátu. Všichni členové akademické obce AMU jsou srdečně zváni.
Směrnice kvestora č.1/2011
o cestovních náhradách
V edici Disk velká řada vychází 16. svazek
Gajdoš Július: Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci
V edici Disk velká řada vyšel 15. svazek
Vostrý Jaroslav: Scénologie dramatu (Úvahy a interpretace)
Vychází nové číslo časopisu Disk
Henryk Jurkowski: Proměny ikonosféry
Může umělecké dílo - obraz, socha, sakrální či užitkový předmět anebo tapiserie – tvořit kontext divadelního umění? Tuto otázku se pokusil zodpovědět Henryk Jurkowski. Autor při rekonstrukci proměn ikonosféry v kontextu divadelního umění provádí detailní analýzy bohatého obrazového materiálu, jenž tvoří podstatnou část knihy.
Výnos rektora č. 1/2011
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2011/2012.
Výběrové řízení na pozici vedoucí knihovny Hudební fakulty AMU
nástupem co nejdříve nebo dle dohody.
Výnos rektora č. 2/2011
kterým se s účinností od 1.2.2011 upravují ceny v ubytovacím zařízení AMU Tržiště 18
Dodatek č.3 ke Kolektivní smlouvě
uzavřené mezi AMU v Praze a ZO VOS AMU dne 23.3.2007
Festival Autorská tvorba nablízko 1.-4.2.
Od úterý 1. února do pátku 4. února 2011 se bude v divadle Inspirace na Malostranském náměstí konat již 5. ročník festivalu Autorská tvorba nablízko. Jeho cílem je umožnit odborné i laické veřejnosti nahlédnout do psychosomatického pojetí studia na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.
Jiří Adámek: Théâtre musical
Kniha se věnuje specifickému proudu současného divadla, ve kterém dochází k prolínání hudebních a divadelních prostředků, tzv. théâtre musical. První část přibližuje tvorbu trojice významných současných zahraničních reprezentantů théâtre musical: Georgese Aperghise, který 20 let vedl hudebně-divadelní laboratoř Atelier Théâtre et Musique (ATEM); německého skladatele Heinera Goebbelse, tvůrce instrumentálního divadla, kde se hráči na nástroje stávají i performery a Švýcara Christophera Marthalera, který vytváří scénické fresky minimalistického charakteru.
Fond pro podporu výzkumu
Fond pro podporu výzkumu je projektem Finančních mechanizmů EHP a Norska CZ0046. Tato výzva je velice krátká – jak z hlediska přípravy žádostí (31.1.2011 do 12:00:00), z hlediska délky subprojektů (nejdéle 1 měsíc), z hlediska možné doby realizace (jen mezi 15.2 a 31.3.2011), tak z hlediska podání závěrečné zprávy (do 14 dnů od ukončení subprojektu).
Lukáš Jiřička: Identita v době otřesu
Knihu tvoří analýzy vybraných inscenací polských režisérů převážně z období posledního desetiletí. Je rozdělena do čtyř kapitol, sledujících různé podoby a proměny identity a jejího divadelního zobrazování, které autor považuje za vlastní současnému pohybu v polské činoherní divadelní kultuře. Analyzovanými okruhy jsou: 1. identita sexuální a společenská, 2. identita prostoru, 3. identita psychiky člověka a 4. identita textů ve spojení s narušením dramatického kánonu...
Nový vnitřní mzdový předpis
AMU ze dne 22.12.2010
Vyšlo nové číslo časopisu Disk
Václav Slunčík - Sitcom: vývoj a realizace
V Nakladatelství AMU právě vychází publikace Václava Slunčíka "Sitcom: vývoj a realizace". Kniha podává ucelený přehled problematiky tvorby sitcomu v českém televizním prostředí. Soustředí se na vymezení žánru, podává náčrt jeho historie i domácí tradice. Do detailu zkoumá postup při jeho vývoji stejně jako aspekty jeho realizace. V rámci příloh kniha nabízí příklady harmonogramu výroby, vzorového rozpočtu jedné série, či hodnocení pilotní epizody sitcomu Přátelé pro stanici NBC.
Výběrová řízení na místa akademických pracovníků na FAMU
Výběrová řízení na místa akademických pracovníků a vedoucích kateder: Produkce, Katedry dokumentární tvorby a Katedry zvukové tvorby FAMU.
Dopis čtyř rektorů veřejných uměleckých VŠ ministrovi školství
Vážený pane ministře, jako reprezentace čtyř samostatných tradičních uměleckých veřejných vysokých škol (AMU, AVU, JAMU a VŠUP) se na Vás obracíme s cílem předložit základní soustředěnou informaci o odlišném postavení tohoto, v kontextu VVŠ malého – z celkového rozpočtu VVŠ činícího necelá 3 % –, avšak nepřehlédnutelného segmentu. Vzhledem k probíhajícím i chystaným změnám ve financování VVŠ je naše stručná zpráva doplněna o pohled ekonomický.
Kolektiv: Hudební teorie dnes a zítra
Česká hudební teorie druhé poloviny 20. století měla několik výrazných vůdčích osobností. Jednou z nich byl prof. Karel Risinger, jehož badatelský zájem směřoval především k problematice moderních forem a typů hudební struktury (viz harmonie, kontrapunkt a tektonika hudby 20. století). Autoři předkládané monografie vycházejí z Risingerova inspirativního díla a rozvíjejí teoretický výzkum směrem k netradičním jevům v soudobé hudební tvorbě.
Zápis zasedání č. 5 AS AMU ze dne 29. 11. 2010
V nakladatelství AMU vychází Vjačeslav Grochovskij "Čeští hudebníci na Rusi"
Role českých hudebních představitelů v historii rozvoje ruské hudební kultury je významná. Vliv těchto hudebníků se dotýkal úplně všech odvětví této kultury – divadelního, symfonicko – instrumentálního, sborového, interpretačního, vydavatelského, výroby hudebních nástrojů, jakož i odvětví pedagogického. Díky českým hudebníkům docházelo v Rusku k širokému zakládání operních divadel a jejich následnému rozvoji, vznikla nová hudební školská zařízení všech stupňů...
Zasedání AS AMU se koná 29. listopadu 2010 v 18:00 v zasedací místnosti rektorátu.
Hlavním bodem jednání budou navrhovaná ekonomická opatření k nutným úsporám, která vyplývají z očekávaného snížení příspěvku v příštím kalendářním roce. Vzhledem k plánovanému programu byli pozváni kromě vedení AMU také děkani a tajemnice fakult. Srdečně zváni jsou všichni členové akademické obce AMU. Michal Bregant, předseda AS AMU
Výnos rektora č. 6/2010
jímž se upravují zásady a pravidla rozdělování a užití Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Svatopluk Malý: Vznik, rozvoj a ústup multivizuálních programů
V kombinaci vzpomínek a detailního výkladu předkládá Svatopluk Malý ve svém textu zasvěcený náhled do zákulisí specifického fenoménu multivizuálních programů v Československu druhé poloviny 20. století. Jako kameraman a/či střihač se Malý ve své kariéře podílel na realizaci většiny významných polyekranů (diapolyekranů aj.), které českoslovenští tvůrci vyrobili v průběhu šedesátých až osmdesátých let.
V nakladatelství AMU vychází "Tanec a společnost "
Soubor textů shromážděný pod názvem Tanec a společnost není vnitřně spojen úzkou tematickou vazbou. Každá ze studií tvoří samostatnou jednotku, má vlastní předmět zájmu a pro něj formulovaný badatelský přístup.
Provoz Personálního oddělení AMU
Od středy 5. ledna 2011 zajišťuje paní Marcela Gregorová
Výnos rektora č. 5/2010
jímž se upravuje Výnos rektora č. 9/2009 ze dne 27. října 2009, kterým byly vyhlášeny Zásady studentské grantové soutěže AMU na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu.
V Nakladatelství AMU právě vychází české vydání knihy Billa Nicholse „Úvod do dokumentárního filmu“.
Klíčová kniha teorie dokumentárního filmu je sestavena na základě odpovědí na osm otázek, například - jak se dokumentární filmy liší od ostatních druhů filmu a jaké žánry dokumentu známe. Definuje základní pojmy a zároveň zavádí jednoznačné kategorie, které pomáhají v orientaci různorodé dokumentární kinematografie. Odpovědi na otázky formuluje jednoduše, s podporou mnoha příkladů; kniha je ideální učební pomůckou. Kniha vychází ve spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Jihlava.
Akademický senát DAMU vyhlašuje dne 21.9. volbu kandidáta na funkci děkana DAMU
podle § 27 odst. 1 písmene g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a podle čl.4 odst. 9 Volebního a jednacího řádu AS DAMU
Vychází nové číslo časopisu Disk
Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2011 a Dlouhodobý záměr pro období 2011-2015
Zápis ze schůze Umělecké rady AMU ze dne 16. 9. 2010
Zápis zasedání AS AMU ze dne 6.9.2010
Motivační schůzka pro studenty AMU k novému studijnímu programu.
V pondělí dne 13. září 2010 se od 15:00 v učebně č. 110 Kabinetu scénografie KALD uskuteční motivační schůzka pro zájemce o studium nově akreditovaného programu „Divadelní tvorba v netradičních prostorech“.
Výnos rektora č. 4/2010
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2010, jímž zároveň vyhlašuji její plán na všech fakultách a složkách.
Zasedání AS AMU 6. září 2010 V 18 hodin
Akademický senát AMU se sejde v pondělí 6. září 2010 v 18 hodin v zasedací místnosti rektorátu.
V Nakladatelství AMU právě vychází publikace Radka Marušáka "Literatura v akci.
Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou". Publikace je určená především pro výuku dramatické výchovy případně literatury, kdy se při práci s uměleckým textem využívá divadelních prostředků. Autor ukazuje čtenářům - zejména učitelům a studentům dramatické výchovy - cestu k hlubšímu zažití a pochopení témat, jež určitý příběh přináší.
V pondělí dne 16.8.2010 náhle ve věku 66 let zemřel prof. Peter Toperczer, dr.h.c.,
významný slovenský klavírní virtuos a dlouholetý pedagog hudební fakulty AMU, jenž zastával v letech 1999 až 2005 funkci rektora Akademie múzických umění v Praze a v období 2006 až 2010 byl děkanem Hudební fakulty AMU.
V Nakladatelství AMU právě vychází publikace Evy Bublové "Názvy skladeb u clavecinistů"
Publikace nabízí první ucelený překlad programních názvů, které v 17. a 18. století dávali s oblibou francouzští skladatelé svým dílům. Jsou zde zastoupeni nejvýznamnější autoři (Couperin, Rameau a další) a nejčastěji uváděné skladby pro cembalo. Důležitou součástí je i slovníček francouzského hudebního názvosloví, které – na rozdíl od italského – nevešlo dosud ve všeobecnou známost.
Nové znění Studijního a zkušebního řádu AMU
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona Č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 9. srpna 2010 pod čj. 21 121/2010 - 30 Studijní a zkušební řád Akademie múzických umění v Praze .
Nové znění Studijního a zkušebního řádu AMU
ve znění ze dne 21. května 2010
Děkan divadelní fakulty AMU v Praze vypisuje výběrové řízení na místa pedagogů
Odb.as. na katedře výchovné dramatiky – úv. 0,2. Odb. as. oboru režie na katedře činoherního divadla – úv. 0,5. Odb. as. na katedře produkce – úv. 0,4- Odb. as. dramaturgie na katedře altern. a loutk. divadla – úv. 0,3. Odb.as. na katedře autorské tvorby a pedagogiky – úv. 0,5.
Vyšel nový Disk 32 - červen 2010
Pro studenty a pedagogy k dostání v knihovně DAMU.
V Nakladatelství AMU vychází anglický překlad knihy prof. Jana Císaře "Přehled dějin českého divadla od počátků do roku 1945
This comprehensive survey of the history of Czech theatre presents Czech dramatic art as a living, often tumultuous and therefore truly dramatic phenomenon. Its destiny was traced not only by great personalities and works, but also by historical incidents and accidents, by drifts and twists within society, individual temperaments, personal sympathies or antipathies and – last but not least – by artists’ mutual emulations. Rather than as a highly idealized artistic form, theatre is described as a real world, material institution inevitably dealing with practical down-to-earth concerns.
Zápis zasedání č. 3 AS AMU ze dne 21. 5. 2010
Zápis ze schůze Umělecké rady AMU ze dne 11. 5. 2010
Výběrová řízení na Hudební a taneční fakultě AMU
Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vypisuje následující výběrová řízení:
Dokumentace k upgrade iFIS 10.7.01.
Kulatý stůl AMU.
V pondělí 12. dubna 2010 se bude od 17.00 hod. v Galerii HAMU konat diskuse nad návrhem Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti AMU na období 2011 až 2015. Tento pro svou budoucnost zásadní materiál musí AMU odevzdat do 1. října 2010 po předchozím schválení a projednání Akademickým senátem AMU, Uměleckou radou AMU a Správní radou AMU. Proto je nyní předkládán k nejširší možné debatě. Vedení AMU upřímně zve akademickou obec k otevřené výměně názorů.
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze