Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně

Rektorátní novinky

Rektorátní novinky
Jan Hyvnar - O českém dramatickém herectví 20. století
V edici Disk velká řada právě vyšel 6. svazek
Změny v telefonních číslech do Studia FAMU
Původní telefonní čísla Studia FAMU jsou odpojeny a jsou nahrazeny IP telefonními čísly . Telefonní číslo na vrátnici Studia FAMU je 234 244 411. ( TELEFONNÍ SEZNAM STUDIA FAMU )
Právě vyšel Disk 24 červen 2008
Dvacáté čtvrté číslo Disku se z významné části věnuje herectví, a to také z hlediska filozofické antropologie. V té souvislosti tiskneme v překladu Miroslava Petříčka i důležitou stať jejího zakladatele Helmutha Plessnera (1892–1985), který je u nás bohužel stále velmi málo známý. Jde o jeho stať „K antropologii herce“, která patří mezi nejdůležitější Plessnerovy práce věnované problematice výrazu, shrnuté dnes do 7. svazku jeho Gesammelte Schriften, které vydává nakladatelství Suhrkamp. Anotace jednotlivých článků 24. čísla, všech předchozích čísel a celá starší čísla ve formátu pdf naleznete na www stránkách časopisu Disk.
Světový den uprchlíků
Zápis z jednání AS AMU
celý text je dostupný v rubrice Zápisy akademického senátu
Dopis prezidenta republiky Václava Klause předsedovi AS AMU
Nový výnos rektora č. 6/2008
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2008/2009. Výnos platí od 29. září 2008.
AMU má GAMU
Akademie múzických umění v Praze zahájila provoz vlastní galerie v Hartigovském paláci na Malé Straně. Pod názvem GAMU se tak poprvé otevírá výstavní prostor, kde budou mít možnost prezentovat svou tvorbu především studenti FAMU, ale také DAMU i HAMU a dalších uměleckých škol. Prvním úkolem nově vznikající galerie je vytvořit prostředí, v němž se bude kreativita začínajících fotografů a dalších tvůrců konfrontovat se zájmem veřejnosti. GAMU tak vstupuje nejen do galerijního provozu, ale i do širšího kulturního kontextu Prahy.
Vyšlo nové číslo zpravodaje AMU Informatorium 5 (2008)
Informatorium 5 (2008)  ke stažení zde (pdf)
Pozvánka na „Studentské diskusní fórum k Bílé knize terciárního vzdělávání“
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Studentskou komorou Rady vysokých škol a AIESEC Vás zvou k diskusi o plánovaných změnách ve vysokém školství s názvem „Studentské diskusní fórum k Bílé knize terciárního vzdělávání“. Fórum proběhne v úterý 20.5.2008 v 17 hod v Nové aule Vysoké školy ekonomické v Praze za přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišky, náměstka ministra pro výzkum a vysoké školství Vlastimila Růžičky a autorů Bílé knihy pod vedením Petra Matějů. Pokud Vás zajímá, jaké změny se chystají ve vysokém školství a pokud byste se rádi k plánovaným reformním krokům vyjádřili, jste srdečně zváni. Prosíme nepřejímejte informace z druhé ruky, přečtěte si Bílou knihu a udělejte si vlastní názor. Registrace probíhá přes e-mailovou adresu studenti-bk@msmt.cz do 18.5.2008. Veškeré vlastní připomínky pak lze zasílat na pripominky-bk@msmt.cz . Budeme se na vás těšit Leták ve formátu pdf
Zápis z řádného zasedání AS AMU ze dne 7. 5. 2008
Celý zápis je k dispozici zde
SKRZNASKRZ
Přijďte si zpříjemnit jarní podvečer do společnosti mladých neokoukaných umělců. Studenti 1. ročníku katedry produkce DAMU navazují na loňský úspěšný projekt svých starších spolužáků a pořádají v experimentálním prostoru Roxy/NoD program sestavený z prací studentů prvních ročníků celé Akademie múzických umění v Praze. Hlavní cílem projektu je navázání spolupráce mezi fakultami, seznámení se s prací těch druhých a odhalení možností budoucí spolupráce. Dalším efektem potom představení nastupující generace širší veřejnosti, možnost prezentace studentů vně školy, získání kontaktů. Nové tváře, noví lidé, nové zážitky. Zkrátka spousta věcí k vidění, slyšení, osahávání i ochutnávání...potěšte svoje smyslové buňky! Přidejte se! Více informací na www.skrznaskrz.cz
Výnos rektora č. 5/2008
o rektorském volnu
Odstávka serverů DAMU od 1. května 2008 ukončena!
Odstávka hlavního zaměstnaneckého serveru DAMU (Hamlet) a studentského serveru DAMU (Lisak) byla ukončena v dopoledních hodinách v pátek 2. května 2008.  Aktuální podrobnosti naleznete na stránkách DAMU v rubrice " Aktuality ".
Dodatek č. 1 ke směrnici kvestorky č. 1/2007 O cestovních náhradách
Kterým se mění sazba základní náhrady za používání soukromého motorového vozidla k pracovním účelům. Dodatek č. 1/2008
Aplikace iFIS uvedena do provozu.
Po víkendovém upgrade je iFIS opět v provozu. S ohledem na nové parametry systému jsou možné změny v přístupech k některým formulářům či úlohám. Pokud zaznamenáte chybu nebo změnu v přístupu oproti stavu před upradem, nahlaste toto prosím prostřednictvím HELPDESKU. Počítačové centrum bude ve spolupráci s BBM vše neprodleně řešit. Václav Obadálek - správce iFIS
Aktualizován Organizační a provozní řád ubytovacího zařízení rektorátu AMU Tržiště 18
Platné znění je zveřejněno rubrice Ubytovací zařízení
Odstávka aplikace iFIS od 18.4. 16:00 do 21.4. 07:00 hodin
Z důvodu upgrade iFIS na verzi 6.5.02 dojde v uvedeném termínu k odstávce aplikace iFIS. Odstávka začne v pátek 18. dubna v 16:00 hodin a opětovné uvedení do plného provozu předpokládáme v pondělí 21.dubna od 7:00 hodin. K tomuto upgrade proběhne školení a to: ve čtvrtek 17. dubna v zasedací místnosti rektorátu od 9 do 12 hodin pro pracovnice (a pracovníky) rektorátu od 13 do 16 hodin pro pracovnice fakult a ostatních pracovišť. Rozdílová dokumentace je ke stažení na stránkách www.amu.cz v rubrice "dokumentace FISu" - http://www.amu.cz/amu/predpisy/opatreni-vedouci-eo/dokumentace-fisu/ případně v tištěné podobě přímo na školení.
Vyšlo nové číslo zpravodaje AMU Informatorium 4 (2008)
Informatorium 4 (2008)  ke stažení zde (pdf)
Nové knihy z Nakladatelství AMU
Dovolujeme si Vás upozornit na nové tituly vydané Nakladatelstvím AMU Jaroslav Provazník: Děti a loutky Petr Veber: Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby
Aktualizován Volební a jednací řád Akademického senátu AMU
jeho plné znění ve formátu pdf .
Výnos rektora č. 4/2008
o rektorském volnu
Vychází 23 číslo časopisu Disk
10. března 2008 vychází nové, 23. číslo časopisu pro studium dramatického umění Disk. Anotace jednotlivých článků 23. čísla, všech předchozích čísel a celá starší čísla 1 až 10 ve formátu pdf naleznete na www stránkách časopisu Disk.
Sympozium o japonském a čínském divadle - DAMU 7. a 8. března 2008
Centrum základního výzkumu AMU&MU, Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby DAMU a Divadelní muzeum Cuboučiho Šójóa při Univerzitě Waseda Tokio ve spolupráci s Českým centrem Tokio pořádá Sympozium o japonském a čínském divadle. Program sympozia a anotace jednotlivých příspěvků.
Nové výnosy
Rektora: Výnos rektora č. 3/2008 jímž se upravuje Výnos rektora č. 5/2007 z 5. března 2007 o zadávání veřejných zakázek na AMU Výnos rektora č. 2/2008 kterým se na základě rozhodnutí MŠMT č.j. 107/2008-30 ze dne 3. ledna 2008 bez náhrady ruší výnos č. 7/2001 o poplatcích za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro uchazeče, kteří nejsou v pracovně právní poměru s Akademií múzických umění v Praz Kvestora: Směrnice kvestora č. 1/2008 o doplňkové činnosti AMU
Ples DAMU
23. února se bude od 20:00 hodin v divadle DISK konat každoroční ples studentů DAMU, jejich přátel a přátel jejich přátel. Tentokrát na široké téma KOMIKS, CARTOONS a cokoli kresleného, co máte radi.
Vyšlo nové číslo zpravodaje AMU Informatorium 2 (2008)
Informatorium 2 (2008)  ke stažení zde (pdf)
Mgr. Karel Matoušek pověřen zastupováním funkce kvestora
Dnem 7. února 2008 pověřil prorektor prof. Miloslav Klíma /vykonávající funkci rektora/ pana Mgr. Karla Matouška zastupováním funkce kvestora AMU do doby, než zahájí činnost kvestor, který bude jmenován na základě vyhlášeného výběrového řízení .
Nové tituly z Nakladatelství AMU:
Brodská, Božena: Romantický balet Stehlíková, Eva (ed.): Alfréd Radok mezi filmem a divadlem Informace o novinkách zde.
Vyšlo nové číslo zpravodaje AMU Informatorium 1 (2008)
Informatorium 1 (2008)  ke stažení zde (pdf)
10. prosince 2007 vychází nové číslo časopisu Disk 22 - prosinec 2007
Značná část tohoto čísla Disku se věnuje problematice ‘velkého divadla’ v konfrontaci s těmi tendencemi, které směřují nejdřív k jeho zkomornění a intimizaci a nakonec k pojetí divadla jako společné účasti aktérů i diváků v prostoru svérázné komunity. Jiří Šesták se v tomto čísle Disku věnuje opeře v otevřeném prostoru a Július Gajdoš také těm představením letošního plzeňského festivalu Divadlo, která ho nejvíc zaujala, zatímco za předmět studia nespecifické scénologie slouží tentokrát Radovanu Lipusovi scenerie polského Gdaňsku a Denise Vostré francouzské městečko Cagnes sur Mer. Pokud jde o původní dramatickou tvorbu, přinášíme hru Dávníkové Michala Langa, autora, jehož prvotinu Hadí klubko otiskl Disk v červnu 2002 ve svém prvním čísle. Na stránkách časopisu Disk jsou kromě anotací posledních čísel i kompletní starší čísla ve formátu pdf ke stažení.
AS AMU se 28.11.2007 podle svého volebního a jednacího řádu článek 5 a článek 6 usnesl navrhnout na jmenování rektorem prezidentu republiky pana prof. Jiřího Hlaváče
Vyšlo 21. číslo časopisu DISK
více se dočtete na stránkách časopisu DISK
Vyšlo nové číslo Informatoria 8/2007
Informatorium ke stažení ve formátu pdf (velikost 699kB)
Koncepce kandidátů na rektora AMU v letech 2008-2012
Dopis členům akademické obce AMU k návrhům kandidátů na funkci rektora
Kristin Thompsonová a David Bordwell: Dějiny filmu
Vychází v  Nakladatelství AMU
Provoz webových stránek prochází výraznou obměnou
V těchto dnech webová prezentace rektorátu přechází na nový redakční systém - Plone
FAMU nejlepší z evropských filmových škol podle The Hollywood Reporter
Celosvětově sedmá, v Evropě první - tak se umístila FAMU v přehledu pětadvaceti nejlepších filmových škol na světě podle losangelského filmového časopisu The Hollywood Reporter. Další evropská, přesněji ostrovní škola The National Film and Television School skončila desátá a francouzská La Femis jedenáctá.
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze