Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně

Rektorátní novinky

Rektorátní novinky
Zemřel prof. Josef Krofta
dlouholetý profesor DAMU, držitel ceny Thálie, zemřel 18. 3. 2015
Zasedání AS AMU dne 25. 3.2015
Vážení členové akademické obce, prosím, přijměte pozvání na zasedání AS AMU dne 25. 3. 2015 v 17:00 v zasedací místnosti rektorátu.
Vydán nový pokyn prorektorky o poplatcích spojených se studiem
Metodický pokyn prorektorky č. 1/2015
Výběrové řízení na pozici „Vedoucí CJP“
Rektor Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí Centra jazykové přípravy AMU (dále jen CJP) ve smyslu Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků čl. 1, odst. 4 a § 77 odst. 2) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.
Písemný protokol o průběhu voleb do AS AMU 3. a 4. března 2015.
SEZNAM KANDIDÁTŮ DO VOLEB AKADEMICKÉHO SENÁTU AMU V PRAZE 3. a 4. března 2015
Nové publikace v edici Disk
V edici Disk vyšly publikace O hercích a herectví, Divadlo Thomase Ostermeiera, Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta a Frejkovy Schovávané na schodech.
Výnos rektora č. 2/2015
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2015/2016.
Školení řidičů
se koná v Galerii HAMU dne 13.3.2015 v 9:00.
Směrnice kvestora č. 1/2012 o cestovních náhradách - dodatek č. 3
Volby do Akademického senátu AMU budou 3. a 4. března 2015
Ve smyslu § 8 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, čl. 4 Statutu AMU z 18 července 2014 a podle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu AMU z 12. března 2008 vyhlašuji ve dnech 3. a 4. března 2015 volby do Akademického senátu AMU.
Zápis ze zasedání AS AMU dne 1.12.2014.
Studentská grantová soutěž 2015
Byla vyhlášena Studentská grantová soutěž AMU pro rok 2015. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 23. 1. 2015.
Regardless of Offstage Worries, Onstage It’s All Artistry
Czech Philharmonic Plays Carnegie Hall
Zemřela emeritní děkanka DAMU doc. Markéta Kočvarová Schartová
Děkanka Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výběrové řízení na místo tajemník/tajemnice Divadelní fakulty (DAMU).
Sensor based technology as a tool for contemporary music performance and composition
Teritoria umění - program konference
Srdečně vás zveme na doktorandskou konferenci Teritoria umění, kterou AMU pořádá 2. prosince 2014 v Galerii HAMU.
Zápis 14-02 ze zasedání Umělecké rady AMU dne 9.10.2014
Stříbrná medaile hlavního města Prahy pro prof. Ivana Vyskočila
Zasedání AS AMU dne 22.10.2014 v 18:30 v zasedací místnosti rektorátu.
Vážení členové akademické obce, přijměte pozvání na zasedání AS AMU. Agenda: - schválení Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti AMU v Praze pro rok 2015 - schválení Institucionálního programu AMU v Praze pro rok 2015
Výnos rektora č. 8/2014
Pravidla vnitřní soutěže AMU, kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro rok 2015.
Akce, na které se podílí DAMU, HAMU a VŠE? Projekt KNOWtilus 2014!
Nové představení v rámci projektu proběhne již příští týden.
Ivo Kahánek vystoupí spolu s Berlínskými filharmoniky
Zahajovací koncert Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného zazní v interpretaci pedagoga a absolventa Hudební a taneční fakulty AMU, Ivo Kahánka.
Zasedání AS AMU dne 6. 10. 2014 od 18:00 v zasedací místnosti rektorátu.
Vážení členové akademické obce příjměte pozvání na zasedání AS AMU. Agenda: - schválení Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti AMU v Praze pro rok 2015 - schválení Institucionálního programu AMU v Praze pro rok 2015
DAMU má novou kavárnu.
Výnos rektora č. 7/2014
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2014, jímž je zároveň vyhlášen její plán na všech fakultách a složkách
V akademickém roce 2013/2014 udělil rektor doc. Jan Hančil zlaté medaile AMU těmto osobnostem:
Úspěch mladých českých hudebníků na mezinárodní soutěži v Rakousku.
Na 21.ročníku Mezinárodní soutěže J.Brahmse v rakouském Pörtschachu ve dnech 30.8.- 7. 9.2014 zvítězilo Lobkowicz trio ve složení Jan Mráček – housle, Ivan Vokáč – violoncello a Lukáš Klánský – klavír. Tito mladí muzikanti se úspěšně probojovali mezi 33 komorními soubory do finále a vyhráli I. cenu a Cenu publika.
Upozornění určené studentům cestujícím ze zemí postižených výskytem eboly.
Směrnice kvestora č. 1/2014
o tvorbě a čerpání finančních zdrojů Akademie múzických umění v Praze
FAMU – čtvrtá nejkvalitnější filmová škola mimo USA
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze se umístila na čtvrtém místě v hodnocení kvality kinematografického vzdělávání dle žebříčku amerického odborného časopisu The Hollywood Reporter.
Nové znění vnitřních předpisů AMU
MŠMT registrovalo tři aktualizované vnitřní předpisy: Statut AMU, Stipendijní řád a Vnitřní mzdový předpis.
Karel Krumpholc - poslední rozloučení
Se zármutkem oznamujeme, že dne 23.7.2014 náhle zemřel dlouholetý pracovník Studia FAMU a předseda Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu AMU, pan Karel Krumpholc.
V edici Disk právě vyšla kniha Petry Honsové Jiří Hálek a Jiřina Třebická - K herectví Činoherního klubu a 60. let
Ve své knize se autorka věnuje dvěma výrazným osobnostem českého dramatického umění: Jiří Hálek a Jiřina Třebická (oba narození v roce 1930) byli od počátku členy uměleckého ansámblu Činoherního klubu.
Tři pedagogové FAMU oceněni za mimořádné počiny v kinematografii
Jaromír Kallista, dlouhodobý pedagog katedry produkce, získal mimořádnou cenu Andreje Stankoviče za rok 2013. Zvláštní uznání obdrželi pedagog katedry střihové skladby Martin Čihák a pedagog katedry dokumentární tvorby Martin Řezníček.
Debut Adama Plachetky v La Scale
Systému iFIS opět v provozu
Po provedeném upgrade iFISu na verzi 11.12, je tento opět v provozu.
Festival SKRZ na SKRZ
Festival SKRZ na SKRZ se konal ve dnech 20. a 21. 6. v prostorách hudební fakulty HAMU na Malostranském náměstí.
Výnos rektora č. 6/2014
o zásadách akvizice a evidence informačních zdrojů na Akademii múzických umění v Praze (AMU)
Zápis ze schůze Umělecké rady AMU ze dne 3. 6. 2014
Fagotista Jan Hudeček vítězem Pražského jara
Zasedání AS AMU dne 2.6.2014 od 17:00 v zasedací místnosti rektorátu.
Vážení členové akademické obce, příjměte pozvání na zasedání Akademického senátu AMU v pondělí 2.6.2014.
Tomáš Kačo v MF DNES
Výnos rektora č. 5/2014
o zásadách identity managementu na AMU v Praze (stručná informace pro uživatele)
Publikace z Nakladatelství AMU v Praze uspěly v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2013.
Významný světový tvůrce animovaného filmu Jurij Borisovič Norštejn převezme čestný doktorát AMU
Dne 6. května bude za své celoživotní dílo oceněn umělec Jurij Borisovič Norštejn. V Sále Martinů Lichtenštejnského paláce mu bude udělen čestný doktorát Akademie múzických umění v Praze. Slavnostní program je přístupný pro veřejnost a začíná v 11 hodin. Filmová a televizní fakulta AMU tak oceňuje umělce, který je jedním z nejuznávanějších tvůrců světové animace.
Výnos rektora č. 4/2014
Na pátek 9. května 2014 vyhlašuji rektorské volno.
Studentský Majáles se blíží
Ve čtvrtek 1. května 2014 se bude konat 2. ročník Studentského Majálesu.
"Israel – Palestine" - "Czech Stereotypes and Prejudices?"
Young Filmmaking From the South of Israel “Sapir College Evening at FAMU” “The imagination attracts its affinities”, W. B. Yeats Ve čtvrtek 17. dubna, 2014 / Thursday April 17, 2014 v 18. hodin / at 6 pm Projekční sál FAMU 1. patro / Screening room FAMU, 1st floor Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
výběrové řízení na místo Správce budovy FAMU
Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výběrové řízení na místo Správce budovy.
Benefiční koncerty pro Filipíny
Na podporu obětí tajfunu na Filipínách budou pod záštitou děkana Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze prof. Vlastimila Mareše uspořádány dva koncerty, na kterých zazní skladby pro varhany, pozoun, trubku a housle v podání studentů HAMU.
O přímkách a smyčkách 27.3.2014
Do ateliéru Tomáše Vaněka přijal pozvání Radim Labuda se studenty jeho dílny na FAMU CAS a vy přijměte pozvání k této události.
Zápis ze zasedání Akademického senátu AMU ze dne 25.2.2014
Významný český sbormistr Petr Fiala na HAMU
22. března 2014 proběhne v sále Bohuslava Martinů na HAMU koncert komorního pěveckého sborového tělesa HAMU pod vedením významného českého sbormistra Petra Fialy.
Školení řidičů se koná 13. března 2014 od 10:00 hodin v Galerii na HAMU
Gratulujeme pedagogům a studentům AMU, držitelům ceny Český lev
Výnos rektora č. 3/2014
kterým se stanovuje jednací řád oborových rad doktorského studia na AMU v Praze.
Výnos rektora č. 2/2014
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2014/2015.
Vyhlášení 2. kola SGS a Projektové soutěže AMU
Prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj vyhlásil dne 17. 2. druhá kola Studentské grantové soutěže a Projektové soutěže AMU. Podrobnosti naleznete na stránce Oddělení pro vědu, výzkum a projekty.
Výsledky 1. kola SGS AMU 2014
Grantová komise AMU vyhlásila výsledky 1. kola SGS AMU 2014. Naleznete je na stránce Oddělení pro vědu, výzkum a projekty.
V edici Disk vyšla kniha Stanislava Slavického Scénické tradice Latinské Ameriky.
Zasedání Akademického senátu AMU se uskuteční 25.2.2014
Všichni členové akademické obce jsou zváni na zasedání AS AMU v úterý 25. února 2014 od 17:00 v zasedací místnosti rekotrátu. Program: Schvalování rozpočtu AMU na rok 2014.
Metodický pokyn prorektorky č.2/2014
pro evidenci studijních pobytů na AMU v Praze.
Houslistka Barbora Valečková uspěla ve Vídni
Poté, co se v letech 2012 a 2013 Barbora Valečková zúčastnila prestižních kurzů Vídeňských filharmoniků, absolvovala také konkurz do vídeňské Státní opery a Vídeňské filharmonie. Ten se konal ve Vídni 19. prosince minulého roku. Barbora v tříkolovém finále uspěla a od ledna roku 2014 se stala členkou vídeňské Státní opery s povinnostmi ve Vídeňské filharmonii.
Metodický pokyn prorektorky č. 1/2014
o poplatcích spojených se studiem.
Výnos rektora č. 1/2014
jímž se stanovují poplatky za nadstandardní administrativní úkony.
Dodatek č. 2 směrnice kvestora č. 1/2012 o cestovních náhradách
V edici Disk vyšla kniha Z. Sílové Komedianti na české scéně.
Ve velké řadě edice Disk právě vyšla kniha Pavla Bára Od operety k muzikálu
věnovaná zábavněhudebnímu divadlu v Československu po roce 1945.
Hlasování AS AMU o návrhu úpravy Studijního a zkušebního řádu AMU.
AS AMU hlasoval per rollam pro návrh úpravy Studijního a zkušebního řádu AMU. K úpravě dochází v článcích 8, 14, 20 z důvodu novely Zákona o vysokých školách, která zohledňuje stav "studující rodič" a z důvodu nutnosti opory postihu, za neuhrazení poplatku za studium dle §58 odst. 3 a odst. 4 Zákona o vysokých školách za delší a další studium, ve Studijním a zkušebním řádu AMU.
Směrnice kvestora o doplňkové činnosti č. 3/2013
Informace pro studenty v souvislosti s rodičovstvím
Novela Zákona o vysokých školách: §21 odst.1, písm.f; §54 a §54a, rozšiřuje a upravuje práva studenta v uznané době rodičovství a těhotenství: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zakon-c-48-2013-sb-novela-zakona-o-vysokych-skolach-opatreni Bližší informace podají studijní oddělení jednotlivých fakult. V návaznosti na tuto Novelu bude upraven i Studijní a zkušební řád AMU.
Výnos rektora č. 8/2013
Na pondělí 23. prosince 2013 vyhlašuji rektorské volno.
Studentská grantová soutěž AMU 2014
Prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj vyhlašuje SGS AMU 2014.
Výnos rektora č. 7/2013
kterým se stanovují ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE AMU V PRAZE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU
Výnos rektora č. 6/2013
kterým je upraveno zpracovávání znaleckých posudků na Akademii múzických umění v Praze a poskytování odměny za jejich vypracování
Směrnice kvestora č. 2/2013
kterou se stanovuje termínové a organizační zajištění provozu Učebního a výcvikového střediska Poněšice
Hlasování AS AMU o návrhu úpravy Provozního řádu UVS Poněšice.
AS AMU hlasoval per rollam 11 hlasy pro návrh úpravy Provozního řádu UVS Poněšice, na základě kterého je vydán Výnos rektora č.5/2013 a Směrnice kvestora č.2/2013.
V edici Disk vyšla monografie Sláva a bída herectví
Prohlášení Akademie múzických umění k soutěži „Miss AMU“
Akademie múzických umění v Praze (AMU) se nepodílí na organizaci soutěže Miss AMU, kterou pořádá Česká studentská unie (ČeSU) a nemá s touto soutěží nic společného. AMU nebyla informována o zřízení internetových stránek http://missamu.cz/ a nedala souhlas s použitím značky AMU v této soutěži.
Zápis ze zasedání Akademického senátu AMU ze dne 4.11.2013
Výnos rektora č. 5/2013
kterým se s účinností od 1. ledna 2014 upravují ceny doplňkové činnosti ve středisku UVS Poněšice
Zasedání Akademického senátu AMU se uskuteční 4. 11. 2013
Všichni členové akademické obce jsou zvání za zasedání AS AMU, které se uskuteční v pondělí 4. 11. 2013 od 18:00 v zasedací místnosti rektorátu.
Zápis ze zasedání Akademického senátu AMU ze dne 7. 10. 2013
Eva Machková: Mezi skutečností a snem
V edici Disk vyšla kniha Evy Machkové Mezi skutečností a snem. Kapitoly z poetiky pohádkové hry.
Směrnice kvestora č. 1/2013
o inventarizaci majetku a závazků na Akademii múzických umění v Praze
Zápis 13-02 ze zasedání Umělecké rady AMU dne 10.10.2013
Předseda Správní rady AMU - Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
Na podzimním zasedání SR AMU byl zvolen Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., český jaderný fyzik a vysokoškolský pedagog, emeritní rektor Univerzity Karlovy, předsedou Správní rady AMU s účinností od 18.11.2013.
Nový výnos rektora č. 4/2013
Pravidla vnitřní soutěže AMU, kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro rok 2014.
Osnova školení BOZP a tématický a časový plán školení PO pro studenty
Dancing beyond TIME
Umělecká tvorba AMU ve spojení se špičkovými technologiemi vyvinutými ve sdružení CESNET ukazuje světu dosud nevídané možnosti umění. V Česku se hraje, v Brazílii, ve Španělsku i v Koreji se tančí, publikum je v Koreji a sledují to na celém světě.
Nový výnos rektora č. 3/2013
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2013, jímž je zároveň vyhlášen její plán na všech fakultách a složkách
Vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2015
Prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj vyhlásil dne 3. 2. Projektovou soutěž AMU pro rok 2015.
Zasedání AS AMU dne 7.10. 2013 v 18:00 v zasedací místnosti rektorátu
Všichni členové akademické obce jsou zváni na zasedání Akademického senátu AMU v Praze v pondělí 7.10.2013 od 18:00. Program zasedání: Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru AMU na rok 2014; Institucionální program AMU na rok 2014; Možnosti fungování UVS Poněšice; Různé
Nový výnos rektora č. 2/2013
jímž se stanovují nová pravidla pro rozdělování a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (dále „IP DKR“) výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) Akademii múzických umění v Praze (dále „AMU“).
Pro studenty - nový emailový systém od 2.9.2013
Nové znění Studijního a zkušebního řádu a Stipendijního řádu
Od 1. srpna 2013 platí nový Studijní a zkušební řád a také Stipendijní řád.
Výběrové řízení Katedra scénáristiky a dramaturgie - 2 pozice
Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výběrové řízení na 2 pozice odborného asistenta Katedry scenáristiky a dramaturgie.
Městská část Praha 1 vyhlásila soutěž pro mladé umělce do 35 let
Vítězové získávají nadační příspěvek

Navigace

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze