Nacházíte se zde: Úvod Třetí role AMU › Učitel je vždycky vidět na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky

Učitel je vždycky vidět na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky

Prorektorka AMU prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová vystoupila se svou přednáškou Učitel je vždycky vidět na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky

Prorektorka AMU pro studijní záležitosti a uměleckou činnost prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová, která je mimo jiné odbornicí na řeč těla a komunikaci, vystoupila na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky na Univerzitě Karlově v Praze. Její přednáška s názvem Učitel je vždycky vidět měla velký úspěch. Účastníci si například osobně se špuntem v ústech vyzkoušeli správný nácvik řeči neboli "správný čelistní úhel". V rámci přednášky představila svůj příspěvek i její doktorandka MgA. Eva Dvořáková, absolventka Divadelní fakulty AMU, která se v současné době zabývá problematikou v oboru psychoakustika.

Již dvacátý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, se konal ve dnech 11. – 12. 2. 2016 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  Konference byla zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematiky a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách.

Přednáška prof. Zárubové proběhla v rámci aktivit AMU – 3. role vysoké školy.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze