2001

Jmenovaní docenti
FAKULTA UCHAZEČ OBOR ZAHÁJENÍ
ŘÍZENÍ
DATUM
JMENOVÁNÍ
DAMU Marie Boková dramatická umění - teorie a kritika 11.4.2001 27.6.2001
HAMU Helena Kazátová taneční umění - taneční věda 3.5.2001 27.6.2001
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze